Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz ze swoimi Ośrodkami Regionalnymi oraz we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym wręcza nagrody dla najlepszych samorządów podczas uroczystych Rankingów Gmin.Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

Wydarzenia, które już za nami:

16 listopada - Ranking Gmin Województwa Śląskiego
18 listopada - Ranking Gmin Województwa Pomorskiego
23 listopada - Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego

Przed nami:

2 grudnia - Ranking Gmin Lubelszczyzny
7 grudnia - Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego
8 grudnia - Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 
9 grudnia - Ranking Gmin Województwa Świętokrzyskiego
15 grudnia - Ranking Gmin Województwa Lubuskiego
16 grudnia - Ranking Gmin Województwa Podkarpackiego