• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Analiza efektywności wykonywania zadań w sektorze publicznym – doskonalenie procesów audytu i kontroli

Potwierdzone
Ważne informacje o szkoleniu

Analiza efektywności zadań realizowanych przez jednostki administracji publicznej jest w wielu przypadkach wyzwaniem. Wymogi kontroli zarządczej: zapewnienie efektywności realizowanych działań, jak i chęć doskonalenia procesów i zadań, za które odpowiadają urzędnicy wymaga nowoczesnych narzędzi. Podczas proponowanego szkolenia:

 • Przedstawimy metody i najlepsze praktyki w zakresie kalkulacji kosztów zadań, używanych mierników dotyczących zarówno efektywności, jak i skuteczności procesów odpowiadających celom i zadaniom realizowanym przez jednostki sektora publicznego.
 • Zaprezentujemy techniki, które wykorzystywane są przez różne organizacje w swoich jednostkach np. NIK oraz najwyższe instytucje kontrolne innych krajów, jak również OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
 • Wskażemy jak dokonać oceny efektywności oraz skuteczności realizowanych zadań lub / oraz obszary w których możliwa jest w tym zakresie poprawa.

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Uzupełnieniem omówienia zagadnień prawnych i merytorycznych związanych z zarządzaniem będą warsztaty, na których przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia dotyczące analiz oraz ocen w odniesieniu do zadań finansowanych ze środków publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobędziesz wiedzę oraz kompetencje, dzięki którym będziesz w stanie dokonać analizy kontrolowanego (audytowanego) zadania, zaplanować audyt lub kontrolę jak również przeprowadzić weryfikację skuteczności i efektywności działań jednostki sektora publicznego.
 • Dowiesz się, jakie są założenia koncepcji rozliczalności realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych oraz jak je w praktyce wdrażać.
 • Zdobyta wiedza, uzupełniona o poznane techniki analizy/kontroli/audytu stanowić będzie kompetencje umożliwiające świadczenie eksperckich usług dla dysponentów środków publicznych.
 • Dowiesz się, jak opisać analizowane zadanie, określić jego kluczowe parametry (koszty oraz efekty) a następnie przedstawić je w formie czytelnego raportu dla kierownictwa jednostki.
 • Otrzymasz obszerny materiał oparty na prezentacji trenera, oraz materiały dodatkowe takie jak metodyki i standardy obowiązujące instytucje realizujące analogiczne działania, jak również arkusze ćwiczeń przydatne w praktycznych analizach efektywności – arkusz analizy procesu.
 • Dowiesz się także:
  • Jak wykorzystać podejścia SMART i RACER.
  • Dlaczego dodatkowe pieniądze nie zawsze są niezbędne do poprawy jakości usług publicznych?
  • Czy każde zadanie publiczne da się zmierzyć i jak wyceniać zadania publiczne?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do rozliczalności realizacji zadań:
  • Zarządzanie zadaniami/sprawnością.
  • Definicje i pojęcia służące opisowi zadań.
  • Ewolucja rozliczalności.
  • Ewolucja kontroli / audytu.
  • Kontrola tradycyjna a kontrola realizacji zadań.
 2. Realizacja zadań – nowoczesne zarządzanie:
  • Wprowadzenie od teorii zarządzania zadaniami.
  • Planowanie i realizacja zadań. Formułowanie celów zadań, procesów.
  • Planowanie i realizacja zadań. Kategorie wydatków i kosztów przypisywane zadaniom.
  • Sprawozdawczość systemu realizacji zadań przypisanych do celów.
 3. Proces kontroli realizacji zadań:
  • Narzędzia oceny efektywności, skuteczności i wydajności realizacji zadań.
  • Ocena systemu pomiaru realizacji zadań.
 4. Sprawozdawczość w procesie kontroli realizacji zadań:
  • Standardy raportowania efektów kontroli realizacji zadań.
  • Ocena kryteriów kontroli.
  • Dokumentowanie ustaleń kontroli.
  • Formułowanie rekomendacji pokontrolnych dotyczących efektywności realizacji zadań.
  • Monitoring postępów wdrażania rekomendacji pokontrolnych.
 5. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest dla osób pracujących w sektorze publicznym które odpowiedzialne są za wydatkowanie, analizowanie wydatków oraz kontrolę i audyt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną w sektorze rządowym, samorządowym jak i w spółkach prawa handlowego. Jako pracownik instytucji wdrażającej fundusze unijne przeprowadził wiele kontroli projektów finansowanych ze środków UE, następnie, jako audytor tej instytucji oceniał skuteczność systemu zarządzania tymi środkami. Tworzył funkcję audytu w wielu podmiotach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach, autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce. Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele projektów z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. Realizował projekty z obszaru nadzoru właścicielskiego w spółkach związanych z podmiotami publicznymi. Koordynator projektów dotyczących oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu m.in. o normę ISO 27001. Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL. Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym. Członek zarządu SafeID sp.zo.o. w której odpowiada za projekty z zakresu whistleblowingu, audytów cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa w tym zakresie. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer.

zwiń
rozwiń