• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumenty w postępowaniu kontrolnym – prezentacja i omówienie dokumentów wytwarzanych na każdym etapie postępowania kontrolnego – praktyczne kompendium wiedzy

Miejsce
Katowice
Termin
24 czerwca 2024
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
499 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 10.06.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których przekażemy praktyczną wiedzę oraz przeanalizujemy przykładowe dokumenty wykorzystywane w postępowaniu kontrolnym. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki oraz przykładowe wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie kontroli, które mogą następnie wykorzystać w swojej bieżącej pracy. Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na pokazanie praktycznych przypadków, na dyskusję z uczestnikami szkolenia, jak również na wspólną analizę przykładowych dokumentów pokontrolnych.
Proponowane szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie tworzenia dokumentacji na każdym z etapów prowadzonego postępowania kontrolnego. Poparte będzie licznymi, praktycznymi przykładami, wskazówkami i rozwiązaniami odnoszącymi się do najczęstszych sytuacji w przebiegu kontroli. Jest to szkolenie zarówno dla osób rozpoczynających pracę w komórce kontroli, jak również dla osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Uczestników szkolenia zachęcamy do przesyłania kwestii, które chcieliby aby zostały poruszone w trakcie szkolenia oraz zapytań dotyczących zakresu szkolenia, które zostaną przekazane osobie prowadzącej szkolenie. Pytania prosimy przesyłać na: barbara.tekien@okst.pl do 20 czerwca 2024 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia dokumentacji w postępowaniu kontrolnym na każdym z jego etapów.
  • Prezentacja wzorów dokumentów opracowywanych w trakcie przygotowania, przeprowadzania oraz opracowania wyników kontroli wraz z omówieniem istotnych ich elementów.
  • Poszerzenie lub/i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji w postępowaniu kontrolnym.
  • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Etapy postępowania kontrolnego.
2. Prezentacja i omówienie dokumentów wytwarzanych na każdym z etapów postępowania kontrolnego:
a. Program kontroli.
b. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
c. Oświadczenia o braku lub istnieniu podstaw do przeprowadzenia kontroli
d. Dokumentacja w zakresie kontroli doraźnych.
e. Dowody kontroli.
f. Dokumentowanie czynności kontrolnych (protokoły, notatki służbowe).
g. Protokół pokontrolny / projekt wystąpienia pokontrolnego.
h. Wystąpienie pokontrolne.
i. Pisma dotyczące uwzględnienia lub oddalenia wniesionych zastrzeżeń. 
j. Zawiadomienia do innych organów (rzecznik dyscypliny finansów publicznych, prokuratura, urząd skarbowy).
3. Zasady prowadzenia akt kontroli.
4. Standardy sprawozdawcze w kontroli
5. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
6. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

- osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych, jednostkach im podległych, instytucjach; 
- kadra zarządzająca urzędów, jednostek, instytucji; 
- osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach, jednostkach, instytucjach; 
- kontrolerzy wewnętrzni; 
- pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami i instytucjami podległymi; 
- pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
- osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler. Długoletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Długoletni trener.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Katowice

Katowice, ul. Moniuszki 7

Koordynatorzy
Anna Rawza
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 253 84 09
anna.rawza@okst.pl
Barbara Tekień
koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.
Cena 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 10.06.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca 2024 r.