• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia zawierają niezbędny pakiet wiedzy przydatny osobom rozpoczynającym pracę w komórce kontroli wewnętrznej, jak również osobom, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Tematyka szkolenia opiera się na analizie praktycznych przypadków, omówieniu wzorów dokumentów, dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami. Powiemy o tym jak powinna być prawidłowo zorganizowana kontrola wewnętrzna w urzędzie, jaka jest jej rola w jednostce. Szczególną uwagę poświęcimy na omówieniu poszczególnych etapów postępowania kontrolnego a zwłaszcza metod doboru próby do kontroli, jej liczebności oraz progu istotności. Wartości tych elementów rzutują bowiem na właściwą ocenę interpretacyjną wyników, na nich kontrolujący opiera swoje rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych;
  • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
  • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań;
  • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
  • Zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej w tym zawiadomień m.in. do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury, urzędu skarbowego.
zwiń
rozwiń
Program

1) Organizacja i rola kontroli wewnętrznej w urzędzie/ jednostce organizacyjnej.
2) Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego - kodeks etyki kontrolera.
3) Szczegółowe omówienie etapów postępowania kontrolnego oraz dokumentacji pokontrolnej wytwarzanej na każdym z etapów postępowania kontrolnego z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań:
a) planowanie kontroli (program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych),
b) wszczęcie postępowania kontrolnego,
c) czynności kontrolne i ich dokumentowanie,
d) dowody kontrolne, akta kontroli,
e) projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli, zastrzeżenia,
f) realizacja wyników kontroli:
- wystąpienie pokontrolne,
- informacje pokontrolne,
- zawiadomienia do innych organów (policja, prokuratura, urząd skarbowy, rzecznik dyscypliny finansów publicznych) wraz z prezentacją przykładowych wzorów zawiadomień,
g) korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów,
h) standardy sprawozdawcze kontroli.
4) Prezentacja przykładowych metod doboru próby do kontroli oraz omówienie progu istotności, liczebność próby i interpretacji wyników kontroli na podstawie kontroli próby.
5) Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibach naszego Ośrodka:
Wrocław: ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 490 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 października 2023 r.