• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów: Rola Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty w prawidłowym zakończeniu kadencji organów wykonawczych oraz rad gmin i powiatów - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów . Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania przeanalizujemy przepisy i zagadnienia dotyczące zakończenia obecnej kadencji z perspektywy kierownictwa urzędu, członków rady oraz pracowników urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty. Podsumujemy te zadania, które należy wykonać by w prawidłowy sposób przeprowadzić zamknięcie kadencji. Omówimy także zagadnienia związane z rozliczeniem dokumentów, sprzętu elektronicznego, które były powierzone radnym na czas kadencji, jak również problematykę oświadczeń majątkowych w kontekście obowiązku w związku złożenia oświadczenia na koniec kadencji.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Termin zakończenia bieżącej kadencji organów samorządowych i termin wyborów samorządowych.
2. Problemy zakończenia działalności organu wykonawczego:
• koniec kadencji a działalność organu wykonawczego,
• zasada ciągłości działania organu wykonawczego,
• upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
3. Uprawnienia i obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z związku z końcem kadencji:
• odprawa,
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
• świadectwo pracy.
4. Podsumowanie pracy organu wykonawczego.
5.  Problem raportu o stanie jst oraz procedury absolutoryjnej w związku z terminem zakończenia kadencji.
6. Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta, sekretarzy i skarbników.
7. Nadzór nad przygotowaniem urzędu do zakończenia kadencji.
8. Problem oświadczeń majątkowych na koniec kadencji:
• oświadczenia majątkowe organu wykonawczego,
• analiza oświadczeń majątkowych składanych przez zobowiązanych pracowników.
9. Zakończenie kadencji a praca organu stanowiąco-kontrolnego:
• proces uchwałodawczy a koniec kadencji,
• skargi i wnioski a koniec kadencji
• obowiązki radnych i przewodniczącego rady.
10. Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji.
11. Orzecznictwo.
12. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 640 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 300 PLN opłata kwartalna

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, lunch, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 22 lutego 2024 r.