• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak przygotować roczny plan kontroli a następnie rozplanować przyjęte zadania do realizacji w ciągu roku? Praktyczne kompendium wiedzy

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące rocznego planu kontroli, dedykowane przede wszystkim audytorom i kontrolerom.

Ważne informacje o szkoleniu

Odpowiednie zaplanowanie kontroli jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju instytucji i pozwala ocenić wykorzystanie zasobów firmy oraz określić czynniki ryzyka. Planowanie kontroli może przebiegać w skali makro (rocznej), kwartalnej oraz może sprowadzać się do pojedynczych zadań. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym nabierzecie Państwo praktycznych umiejętności w planowaniu kontroli, zapoznacie się z przykładami najczęściej stosowanych rodzajów rocznych planów kontroli, poznacie metody i narzędzia wykorzystywane przy sporządzaniu planów kontroli w zależności od kontrolowanego obszaru. Dla zobrazowania problematyki szkolenia prowadząca omówi przykładowe zakresy kontroli najczęściej występujące w jednostkach samorządowych oraz przy realizacji projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja i omówienie zasad i metod opracowywania rocznych planów kontroli;
 • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu planowania kontroli w skali rocznej oraz planowania przyjętych zadań do realizacji w ciągu roku;
 • Prezentacja i omówienie stosowanych w praktyce rocznych planów kontroli (przykłady);
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania kontroli;
 • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania kontroli;
 • Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania w planach kontroli m.in. dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych; instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów środków publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy rocznego planu kontroli

 1. oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa
 2. wyniki wcześniejszych kontroli i audytów
 3. skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach
 4. kwoty wydatkowanych środków publicznych
 5. możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 6. możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych
 7. inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych
 8. czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce oraz tematyka ostatniej kontroli
 9. trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę
 10. wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli
 11. wybór zakresów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka
 12. narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli.

2. Elementy rocznego planu kontroli.
3. Zasady przyjęcia rocznego planu kontroli i ewentualnie jego zmian w uzasadnionych przypadkach.
4. Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania przy opracowywaniu
 rocznego planu kontroli (przykłady m.in. dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych;
 instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów środków publicznych).
5. Planowanie kontroli w skali roku (kwartału) omówienie i prezentacja praktycznych rozwiązań w tym
 zakresie.
6. Planowanie pojedynczych zadań kontrolnych:

 1. czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem zadania kontrolnego
 2. program kontroli
 3. metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli
 4. organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
 5. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 6. zawiadomienie o kontroli (forma, termin),

7. Podsumowanie zajęć - odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach administracji publicznej i jednostkach im podległych, instytucjach; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 października 2023 r.