• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady postępowania kontrolnego, dowody w postępowaniu oraz kwalifikacje kontrolera

online

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące pracy kontrolera w tym przygotowania dokumentacji podczas kontroli.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia szczegółowo omówimy czynności organizacyjno-techniczne wykonywane przez osoby przeprowadzające kontrolę w trakcie jej trwania. Uczestnicy uporządkują i poszerzą swoją wiedzę, nabiorą praktycznych umiejętności z zakresu ustalania stanu faktycznego w procesie kontroli, wykorzystywania metod badań kontrolnych, doboru próby do kontroli oraz adekwatnej oceny dokonanych ustaleń. W trakcie szkolenia przedstawione i omówione zostaną metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, zasady i sposoby dokumentowania ustaleń i wyników. Udział w szkoleniu pozwoli na wypracowanie lub udoskonalenie warsztatu kontrolerskiego w zakresie funkcji i zadań, jakie są stawiane przed pracownikami komórki kontroli wewnętrznej. Uczestnikom udostępnione zostaną wzory dokumentów stosowanych w procesie kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:
- zasad postępowania kontrolnego;
- kryteriów kontroli;
- metod badań kontrolnych;
- zasad i metod doboru próby do kontroli;
- dowodów w postępowaniu kontrolnym oraz ich sporządzania;
- zasad dokonywania oceny ustalonego stanu faktycznego;
• kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia postępowań kontrolnych;
• ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
• zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu kwalifikacji kontrolera oraz dobrych praktyk stosowanych w procesie postępowania kontrolnego.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady postępowania kontrolnego.

1. Kryteria kontroli.
2. Metody badań kontrolnych.
3. Mierniki w postępowaniu kontrolnym.
4. Zasady dokonywania oceny.
5. Zasady i metody doboru próby do kontroli.

II. Dowody w postępowaniu kontrolnym.

1. Rodzaje dowodów w postępowaniu kontrolnym.
2. Klasyfikacja źródeł dowodowych.
3. Dowody z dokumentów.
4. Dowody rzeczowe.
5. Wyjaśnienia i oświadczenia.
6. Wizje lokalne i oględziny.
7. Biegły i jego opinia.

III. Kwalifikacje kontrolera.
IV. Dobre praktyki wykorzystywane w procesie kontroli.
V. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach administracji publicznej, jednostkach im podległych, instytucjach; osób zarządzających lub koordynujących zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach, jednostkach, instytucjach; kontrolerów wewnętrznych; pracowników realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracowników zobowiązanych do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 4 grudnia 2023 r.