• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. kontroli zarządczej

online

Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena za kurs wynosi 890 zł/os

Zapraszamy Państwa na zajęcia zawierające niezbędny pakiet wiedzy dla osób rozpoczynających pracę w komórce kontroli i osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Zajęcia to analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć

Ważne informacje o szkoleniu
 • Kurs kompleksowo obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem.
 • Prowadzony jest w formie wykładów i warsztatów, zapewniając efektywne przełożenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania.
 • Podczas zajęć położymy nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na dostarczeniu Państwu skutecznych, praktycznych metod i technik oraz cennych doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Otrzymacie Państwo wiele wzorcowych dokumentów, na podstawie, których będziecie mogli opracować własne, dostosowane do specyfiki swojej instytucji,
 • Zajęcia poprowadzi doświadczony ekspert, certyfikowany audytor z ponad 20-letnią praktyką zawodową w obszarze kontroli zarządczej.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie merytorycznego i praktycznego przygotowania do realizacji obowiązków w ramach kontroli zarządczej w organizacji;
 • omówienie działań niezbędnych i koniecznych dla właściwego przygotowania jednostki do realizacji obowiązków w zakresie kontroli zarządczej;
 • zrozumienie kluczowych definicji oraz najbardziej uznanych modeli zarządzania organizacją;
 • praktyczne omówienie standardów kontroli zarządczych dla jednostek sektora finansów publicznych w odniesieniu do standardów międzynarodowych, w tym modelu COSO;
 • zrozumienie celu zarządzania ryzykiem w tym identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz przepracowanie najczęściej spotykanych ryzyk w organizacji.
 • uświadomienie roli, znaczenia i podziału odpowiedzialności w ramach organizacji w tym odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zapoznanie się z dokumentowaniem systemu kontroli zarządczej zapewniającym skuteczną i efektywną realizację;
 • omówienie roli i znaczenia audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1- WPROWADZENIE DO KONTROLI ZARZĄDCZEJ, MODELE,STANDARDY

 1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką.
 1. cel wprowadzenia kontroli zarządczej do systemu finansów publicznych,
 2. rozliczalność i odpowiedzialność w systemie finansów publicznych,
 3. kontrola zarządcza I i II poziomu zarządzania.
 1. Międzynarodowe standardy i modele – krótki przegląd.
 2. Podstawy prawne i wytyczne oraz normy.
 3. Terminologia i definicje (pojęcie kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, ryzyka, mechanizmy kontroli),
 4. Elementy systemu wg. standardów kontroli zarządczej – praktyczne omówienie w ujęciu procesowym:
 1. środowisko wewnętrzne,
 2. cele i zarządzanie ryzykiem,
 3. mechanizmy kontroli,
 4. informacja i komunikacja,
 5. monitorowanie i ocena.

 6. WARSZTATY: sporządzenie kwestionariusza oceny organizacji pod kątem spełnienia wymogów
 standardów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, sekretarze, koordynatorzy/pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych, kierownicy komórek audytu wewnętrznego, audytorzy wewnętrzni, asystenci audytu pracownicy zajmujący się szacowaniem ryzyka w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, arbiter i obserwator z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych. w tym głównie w obszarze zamówień publicznych w tym w jednostkach kultury, ochrony zdrowia, spółek komunalnych, audytów inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs w dniach 19, 21,23 lutego 2024, w godz. 09.30-14.30 każdego dnia

Cena: 990 netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena wynosi 890 zł netto/os Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 lutego 2024 r.