• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wyzwania organizacyjne wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

online

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim sekretarzom, pracownikom biur obsługi rady i przewodniczącym rad szkolenie, przedmiotem którego będzie organizacja wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie pozwoli Państwu pozyskać kompleksową wiedzę na temat przepisów Kodeksu Wyborczego, a przez to efektywnie zarządzać procesem wyborczym w rodzimych gminach. Dowiedzą się Państwo jak radzić sobie ze zwiększonymi obowiązkami, efektywnie zarządzać logistyką wyborów oraz odpowiednio reagować na wyzwania związane z dużą frekwencją. W czasie szkolenia omówimy kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotujesz się do skutecznego zarządzania nowymi wyzwaniami oraz zadaniami związanymi z przygotowaniem wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. 
 • Dowiesz się, jak dostosować procedury wyborcze do przepisów i doświadczeń wyborów do Sejmu i Senatu z 2023 roku, zwiększając tym samym efektywność i przejrzystość procesu wyborczego.
 • Zdobędziesz wiedzę i poznasz narzędzia niezbędne do zarządzania rekordową frekwencją wyborczą i logistycznymi aspektami organizacji wyborów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Implementacja głównych zmian w Kodeksie wyborczym na przykładzie wyborów do Sejmu, Senatu i referendum ogólnokrajowego w 2023 r.
 2. Wnioski płynące z organizacji wyborów w 2023 roku:​​​​​​​
 1.  Problemy wynikające z dużej frekwencji.
 2. Szkolenia członków obwodowych komisji i komunikacja z nimi w dniu głosowania.
 1. Zadania jst związane z organizacją wyborców samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.:
 1. Obsługa terytorialnej komisji wyborczej.
 2. Obsługa urzędników wyborczych i członków obwodowych komisji wyborczych.
 3. Centralny Rejestr Wyborców i Spis wyborców w wyborach samorządowych.
 4. Zapewnianie odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 5. Materialno-techniczna obsługa komisji wyborczych w tym zapewnienie druku kart do głosowania.
 6. Analiza i podział obwodów głosowania celem dostosowania ich do wysokiej frekwencji.
 1. Wyzwania związane z organizacją wyborów w 2024 roku.
 2. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminy) odpowiedzialni za wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, za obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, a także sekretarze, radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Szkolenie kierowane jest również do urzędników wyborczych, członków komisji, a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk w zakresie organizacji wyborów powszechnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów. Politolog, absolwent studiów Master of Business Administration, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie wyborczym oraz we wszystkich aspektach działalności samorządu gminnego i powiatowego. Autor licznych szkoleń i publikacji naukowych dotyczących prawa wyborczego i jego praktycznego zastosowania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 31 stycznia 2024 r.