• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych. Akademia Robotyzacji – rola sztucznej inteligencji w zarządzaniu i optymalizacji procesów w administracji publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu - Akademia Robotyzacji dla urzędów i jednostek samorządowych. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania potencjału robotyzacji w sektorze publicznym. Robotyzacja procesów biznesowych jest kluczowym elementem przyszłości pracy i transformacji cyfrowej. Przemysł 4.0 i postęp technologiczny przynoszą ze sobą zmiany, które wpływają na sposób, w jaki organizacje prowadzą swoje działania. Umożliwia osiągnięcie większej efektywności operacyjnej, zwiększa innowacyjność, redukuje koszty i przede wszystkim poprawia jakość usług, ograniczając błędy w powtarzalnych czynnościach. Uczestnictwo w powyższych warsztatach zapewni niezbędną wiedzę i umiejętności przygotowujące do wykorzystania potencjału, jaki niesie za sobą automatyzacja procesów biznesowych. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób identyfikować procesy, jak je optymalizować oraz w jaki sposób ułatwić sobie codzienną pracę z wykorzystaniem robotów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie wiedzy o nowoczesnych narzędziach, takich jak RPA (Robotic Process Automation) i sztuczna inteligencja.
• Uzyskanie wiedzy na temat tworzenia i zarządzania inteligentnymi robotami, które zautomatyzują powtarzalne czynności w urzędzie lub jednostce. 
• Uzyskanie wiedzy, jak identyfikować obszary podatne na robotyzację oraz na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu redukcji kosztów, oszczędność czasu i poprawę jakości świadczonych usług.
• Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania:
- Czym jest proces? Jakie procesy należy zrobotyzować, a jakie nie? 
- W jaki sposób optymalizować procesy?
- Kiedy robotyzacja danego procesu (zadania) się opłaca? 
- Jakie są potencjalne korzyści i oszczędności z  wykorzystania robotów?
- Czy robot to realne zagrożenie dla pracowników? 
- Jaka jest dostępna technologia na rynku? 
- Jak wdrożyć robota w urzędzie/jednostce od A do Z?
- Jakie są różnice pomiędzy automatyzacją a robotyzacją?
-  W jaki sposób dziś samorządy korzystają z robotów?
 

zwiń
rozwiń
Program

Część I 
1.  Wprowadzenie do robotyzacji:
• Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminologii związanej z robotyzacją.
• Omówienie ewolucji robotyzacji.
• Przedstawienie aktualnych trendów i możliwości rozwoju robotyzacji.
2.  Robotyzacja vs Automatyzacja – różnice względem zakresu i zastosowania:
• Omówienie sytuacji, w których robotyzacja jest bardziej preferowana i efektywna niż automatyzacja tradycyjna.
3.   Przedstawienie głównych korzyści i oczekiwań związanych z wdrożeniem robotów w czynnościach urzędowych:
• Omówienie oszczędności czasu, redukcji kosztów, poprawy precyzji i jakości usług, oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.
4.  Cechy procesów a robotyzacja:
• Wyjaśnienie, jakie rodzaje procesów są odpowiednie do robotyzacji.
• Omówienie kryteriów, które można zastosować do oceny procesów pod kątem ich robotyzacji.
• Przedstawienie przypadków użycia, które ilustrują, jakie rodzaje procesów można zrobotyzować.
5. Przykładowe wdrożenia robotyzacji w urzędach i jednostkach podległych:
• Omówienie różnych obszarów, w których roboty mogą być z powodzeniem wykorzystywane.
• Przedstawienie korzyści i osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu robotyzacji w praktyce.
6.  Mam pomysł na robota i co dalej?:
• Przewodnik po kolejnych krokach po zidentyfikowaniu potencjalnego robota.
• Wyjaśnienie, jak przekształcić pomysł na robota w rzeczywiste wdrożenie.
• Omówienie procesu projektowania, testowania, wdrażania i monitorowania robotów.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Członkowie Śląskiego Forum Kierowników Spółek Komunalnych.
  • Kadra zarządzająca urzędów i jednostek samorządu terytorialnego, kierownicy działów organizacyjnych.
  • Kierownicy wydziałów informatycznych i informatycy.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. Robotyzacji, działający na styku biznesu i IT. Zajmuję się analizą procesów oraz implementacją rozwiązań klasy RPA (robotyzacji) w przedsiębiorstwach oraz sektorze publicznym. Założyciel: Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, CORRSE, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla Biznesu. Koncentruje się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Zwolennik dopasowywania narzędzi do organizacji, przedkłada ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia. Od zawsze kieruje się zasadą uzasadnionego biznesowego zastosowania dostarczanych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Katowice, siedziba Ośrodka, ul. Moniuszki 7

Cena: członkowie Forum Kierowników Spółek Komunalnych w ramach składki.
Pozostałe osoby 450 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 września 2023 r.