• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obsługa systemu eDoręczenia w jst

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Doręczenia elektroniczne wprowadzają zmianę jakościową w usługach podmiotów publicznych. Ustawa określająca sposób funkcjonowania e-doręczeń weszła w życie 5 października 2021 r. W maju 2023 termin obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych i nowo rejestrowanych przedsiębiorców określił stosownym komunikatem Minister właściwy ds. informatyzacji zgodnie z art. 155 Ustawy. Obowiązek od 10 grudnia 2023 r. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy wprowadzone rozwiązania oraz wskażemy jak z nich prawidłowo korzystać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu Ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.
• Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia w jst.

zwiń
rozwiń
Program

Cz. I – Teoria.
1. Definicje ustawowe:

• Podmiot publiczny.
• Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Operator wyznaczony.
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Publiczna usługa hybrydowa.
• Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia.
• Adres do doręczeń elektronicznych.
2. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych:
• Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
• Baza adresów elektronicznych – co to?
• Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy.
• Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych.
• Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch.
• Co z firmami i obywatelami?
• Zarządzanie skrzynką doręczeń.
• Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych.
• Na jaki okres następuje wpis do bazy?
• Moduł testowy systemu eDoręczeń.
• Integracja z EZD – na co zwrócić uwagę?
3. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa w jst:
• Jakie warunki należy spełnić?
• Wymogi techniczne i organizacyjne.
• Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Usługi on- line.
• Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety.
• Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
• Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.
• Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych.
Cz. II – Zajęcia praktyczne - Obsługa systemu eDoręczenia.
4. Obsługa skrzynki e-Doręczeń:

• Interfejs programu.
• Obsługa skrzynki do e-Doręczeń.
• Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń.
• Odbieranie wiadomości.
• Odpowiedź na wiadomość.
• Sortowanie wiadomości.
• Przeszukiwanie skrzynki.
• Wysyłanie wiadomości.
• Dodawanie załączników.
• Podgląd wiadomości.
• Budowa adresu do e-Doręczeń.
• Wyszukiwanie adresata wiadomości.
• Zapisywanie kopii roboczej.
• Kopie robocze.
• Usuwanie wiadomości.
• Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do czego służy i jak ją wykorzystać?
5. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień:
• Użytkownicy.
• Dodawanie użytkownika.
• Zarządzanie użytkownikiem.
• Usuwanie użytkownika.
• Role w systemie.
• Dodawanie ról.
• Usuwanie ról.
• Modyfikacja ról.
• Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról.
• Zasoby – zarządzanie zasobami.
• Systemy – dodawanie systemu.
• Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu.
6. Administrowanie systemem – Ustawienia:
• Do czego jest potrzebny adres do powiadomień?
• Dodawanie adresu powiadomień.
• Zmiana adresu powiadomień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych, dostępności cyfrowej, BIP-u, prawa archiwalnego, ochrony danych osobowych, oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 grudnia 2023 r.