• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Granty na Cyberbezpieczny Samorząd. Jak łatwo pozyskać pieniądze?

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których kompleksowo przedstawimy, jak pozyskać wsparcie grantowe na projekty „Cyberbezpieczny Samorząd” jako bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy również do członkostwa w Śląskim Forum Informatyków przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwiązań w sektorze IT. Serdecznie zapraszam na spotkanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestnika z możliwościami pozyskania środków na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.
  • Przedstawienie zakresu wydatków.
  • Przedstawienie braku kwalifikowalności.
  • Prezentacja możliwych przykładowych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Prezentacja zagadnień dokumentów SZBI.
  • Prawidłowa kwalifikacja kosztów.
  • Rozpoznanie technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Znajomość zagadnień związanych z dokumentacją.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady regulaminowe realizacji grantu:
• Harmonogram.
• Poziom dofinansowania.
• Jak należy wnioskować o środki?
• Powiązanie z Cyfrową Gminą, powiatem i województwem.
• Jak spełnić wymagania audytowe?
• Na co możemy przeznaczyć środki?
• Jakie zakupy nie zostały dopuszczone?
• Jak zostały przez Ministerstwo Cyfryzacji zdefiniowane priorytety?
• Jak skorzystać w praktyce z grantu?
• Omówienie Kluczowych zagadnień wskazanych w broszurze: „Cyberbezpieczny Samorząd - poradnik online”.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Informatycy, sekretarze, skarbnicy, osoby koordynujące pracę działów informatycznych.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Lider pierwszego w Polsce samorządowego projektu utworzenia centrum usług wspólnych it (cui) we Wrocławiu rozszerzonego następnie o usługi finansowe dla 250 jednostek miejskich. Prekursor zmian organizacyjnych w wydziale informatyki UM Wrocławia pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy świadczący usługi zgodnie z itil (iso20000). Wizjoner cyfrowego urzędu wdrożył w swojej jednostce zarówno elektroniczne obiegi pism oraz obiegi dokumentów finansowych. Pracował również jako „doradca prezydenta Wrocławia ds. informatyzacji i cyberbezpieczeństwa”. Posiada 20 lat doświadczenia jako analityk systemów korporacyjnych i lider w zakresie udoskonalania procesów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Śląskiego Forum Informatyków w ramach składki, pozostałe osoby 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 września 2023 r.