• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu to jedno z najważniejszych wyzwań przed którym stoi administracja publiczna. Zapraszamy Państwa na dedykowane archiwistom szkolenie dotyczące dokumentacji elektronicznej i postępowania z e-dokumentem w kontekście stosowania podpisu elektronicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Na rynku pojawia się coraz więcej elektronicznych rozwiązań, które mają za zadanie usprawnić obieg dokumentów w instytucji - jednostce administracji publicznej czy prywatnej firmie. Jeżeli interesuje nas podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej, na początku warto zdefiniować, aspekty które różnią podpis elektroniczny od podpisu opartego o Profil Zaufany – czyli podpisu zaufanego. Profil Zaufany to niekomercyjny środek służący identyfikacji elektronicznej potwierdzający tożsamość w kontaktach z administracją publiczną. Możemy wykorzystać go w kontaktach z takimi instytucjami jak PUE, ZUS czy ePUAP. Profilem zaufanym możemy podpisać dokumenty kierowane do podmiotów publicznych. Podpis elektroniczny natomiast to dane podpisującego w postaci elektronicznej – jednoznaczny podpis z podpisem odręcznym. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym możemy podsiać każdy dokument. Zapraszamy Państwa na zajęcia podczas, których omówimy zasady używania podpisu elektronicznego i zaufanego w praktyce jst. Zagadnienia omówimy w formule porównań pomiędzy tymi formami podpisu dokumenty i praktyczny sposób – prezentując przykłady obrazujące prezentowane treści.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.
• Przedstawienie różnic pomiędzy podpisem zaufanym a podpisem elektronicznym.
• Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.
• Nabycie umiejętności tworzenia i pism i kopii korespondencji w postaci elektronicznej.
• Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna.
• Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza.
• Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej.
• Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany.
• Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
• Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
• Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
2. Podpisywanie dokumentów i weryfikacja poprawności podpisów.
• Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym.
• Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF.
• Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
• Warianty podpisu.
• Podpis wewnętrzny i zewnętrzny – zastosowanie, teoria i praktyka.
• Podpisywanie wielu dokumentów.
• Weryfikacja podpisu – sposoby.
• Negatywna weryfikacja podpisu- sposób postępowania, skutki.
• Brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki.
• Podpisywanie dokumentów na platformie.
• Weryfikacja dokumentów.
• Podpisywanie Podpisem Zaufanym.
• Weryfikacja Podpisu Zaufanego.
• Przedłużanie ważności i unieważnianie Podpisu Zaufanego.
• Pełnienie roli punktu potwierdzającego Podpisy Zaufane.
3. Przykłady zastosowania podpisu w praktyce.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sekretariatów, kancelarii, referencji, osoby decyzyjne, pracownicy posługujący się podpisem elektronicznym lub pracujące w systemach EZD, SOD, EPUAP2, informatycy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 maja 2023 r.