• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie BIP zgodnie z przepisami o dostępności cyfrowej. Jakie są obowiązki publikacyjne JSFP? Jak właściwie udostępniać treści? Kiedy można je ograniczać? Problemy, dobre praktyki

Cena: 440 PLN netto/os Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

W przypadku zgłoszenia do 2 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Nie tak dawno w życie weszła ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych, w związku z tym proponujemy państwu szkolenie, które rozwiąże najważniejsze problemy związane z redagowaniem Biuletynów Informacji Publicznej zgodnie ze standardami WCAG 2.1.

Ważne informacje o szkoleniu

Zamieszczanie danych udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, podobnie jak publikowanie treści na stronach internetowych jsfp powinno odbywać się zgodnie z przepisami o dostępności cyfrowej. Niejednokrotnie mamy wątpliwości, czy prawidłowo zamieściliśmy plik, dodaliśmy informację lub inny dokument. Szczególnie, że istnieje możliwość żądania, od osoby zgłaszającej, zapewnienia dostępności cyfrowej a w następstwie tego, wniesienia skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej w administracji publicznej.

W celu sprawdzenia czy prawidłowo realizujemy w praktyce przepisy o dostępności cyfrowej w odniesieniu do zamieszczania i publikacji treści na BIP-ie instytucji, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadzący wyjaśni, krok po kroku, jak właściwie zamieszczać dane na BIP-ie zgodnie z wymogami WCAG 2.1- konkretnymi wytycznymi, które są drogowskazem, wskazującym jak poprawnie tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby móc udostępniać je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, czy też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Podczas zajęć przedstawimy sposoby publikacji treści na BIP-ie, przekazywania informacji, formy publikacji, terminy, archiwizację, aktualizację informacji, czy możliwe linkowania. Wskażemy także obowiązki publikacyjne, określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz przypomnimy, jakie są ograniczenia na stronach BIP, także te związane z ochroną danych osobowych.

Podczas części warsztatowej zostaną zaprezentowane zagadnienia praktyczne związane z publikowaniem treści dostępnych cyfrowo na BIP-ie, w tym zamieszczanie danych, np. PDF-ów, omówienie kwestii prostego przekazu oraz dobrych praktyk.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przypomnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Poznanie odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z publikacją danych.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego zamieszczania treści na BIP-ie, a także ustrzeżenia się od konsekwencji, niewywiązania się jst z zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Wskazanie, które treści powinny obligatoryjnie znaleźć się na BIP-ie, a które można, ale nie trzeba zamieszczać.
 • Możliwość weryfikacji, czy BIP jednostki jest prowadzony w sposób właściwy, zgodny z zapisami, wynikającymi z ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących zamieszczania danych na BIP-ie zgodnie z przepisami ustaw o dostępie do informacji publicznej, ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawie o dostępności cyfrowej czy rozporządzeń MSWiA w tym zakresie.
 • Uzyskanie praktyczne porady i wskazówki, jak właściwie należy prowadzić i zamieszczać informacje na BIP- ie.
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie udostępniania danych na BIP-ie. Uzyskanie informacji:
 • które dane można udostępnić, a które nie?
 • które informacje mogą zostać uznane za reklamę?
 • w jakich terminach należy zamieszczać dane finansowe, sprawozdania, akty normatywne i ich projekty?
 • jak w praktyce wygląda prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic, czy danych prawnie chronionych, kto odpowiada za tą ochronę?
zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne prowadzenia BIP:

 1. Kto ma obowiązek prowadzić BIP? Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Informacje publikowane w BIP - obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej.
 3. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji.

II. BIP- zagadnienia praktyczne:

 1. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
 2. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.
 3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 4. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje - sposób wypełniania metryczki.
 5. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie).
 6. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych? 
 7. Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym.
 8. Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www: obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP, standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl Rozporządzenia MSWiA.
 9. Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

 1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń.
 2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów.
 3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
 4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
 5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.
 6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.
 7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne.
 8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka.
 9. Jak poinformować o tym, czego zabrakło w biuletynie?

IV. Ograniczenia na stronach BIP:

 1. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne.
 2. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych.
 3. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 4. RODO a BIP – jakie dane można, a jakich nie można udostępniać?
 5. Procedura w przypadku naruszenia RODO.

V. Ustawa o dostępności cyfrowej a Biuletyn Informacji Publicznej:

 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP w oparciu o ustawę o dostępności cyfrowej.
 2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?
 3. Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić w BIP?
 4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 5. Sankcje przewidziane przepisami prawa.
 6. Dobre praktyki.
 7. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
 • język migowy, alfabet Braille’a, zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej, pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu,
 • wysoki kontrast, użycie kolorów,
 • animacje, audiodeskrypcja,
 • logiczny układ menu podmiotowego i przedmiotowego, wyszukiwanie, treści, hierarchia nagłówków,
 • napisy rozszerzone.

VI. Zagadnienia praktyczne związane z publikowaniem treści dostępnych cyfrowo na BIP-ie:

 1. Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo. Najczęstsze błędy.
 2. Napisy rozszerzone – rozwinięcie zagadnienia.
 3. Audiodeskrypcja. Transkrypcja.
 4. Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych. PDFy. Wideo.
 5. Justowanie. Czcionki. Kursywa. Nagłówki. Hierarchia nagłówków – rozwinięcie zagadnienia. Listy. Punktory. Akapity.
 6. Nawigacja. Obsługa za pomocą klawiatury. Etykiety.
 7. Atrybut Title, Atrybut Alt.
 8. Prosty przekaz.
 9. Captcha. Animacje. Tabele.
 10. Prosta i zrozumiała treść.

VII. Kwestie problemowe, pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za tworzenie treści dostępnych cyfrowo oraz zamieszczanie ich na stronach www i BIP, członkowie zespołów redakcyjnych BIP, administratorzy stron podmiotowych i internetowych, sekretarze, koordynatorzy ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych, dostępności cyfrowej, BIP-u, prawa archiwalnego, ochrony danych osobowych, oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

W przypadku zgłoszenia do 2 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 stycznia 2024 r.