• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bilans skonsolidowany jst

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie bilans skonsolidowany w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas szkolenia pokażemy jak zaplanować prace związane z przygotowaniem bilansu i sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego to nic innego jak sprawozdanie finansowe, które obejmuje bilanse wszystkich jednostek podległych. Opracowanie tego sprawozdania finansowego zwykle stanowi wyzwanie dla pracowników księgowości, z uwagi na specyficzne zasady jego sporządzania, ale też szereg różnic interpretacyjnych dotyczących ich wykonania.
Podczas proponowanego szkolenia w praktyczny sposób przybliżymy zagadnienia w obszarze prawidłowego przygotowania bilansu skonsolidowanego. Wskażemy też zasady i dobre praktyki pracy nad tym dokumentem oraz wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na pojawiające się pytania w przedmiotowym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić bilans skonsolidowany jst, krok po kroku, w powiązaniu z odpowiednimi dokumentami źródłowymi.
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości, wynikające z protokołów RIO i NIK w tym obszarze.
• Zapoznasz się z wyjaśnieniami prowadzącej zajęcia dotyczącymi problemów interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących bilansu skonsolidowanego.
• Otrzymasz odpowiedzi m. in. na pytania:
- W jaki sposób ustalić procedurę w jst dla sporządzenia bilansu skonsolidowanego?
- Jakie jednostki i inne podmioty np. spółki objęte są konsolidacją w jst?
- Jakie dokumenty stanowią źródła danych dla bilansu skonsolidowanego jst?
- Na czym polega metoda konsolidacji pełnej?
- Kiedy można zastosować metodę konsolidacji proporcjonalnej, a kiedy metodę praw własności?
- Jak powinna wyglądać dokumentacja konsolidacyjna?
- Jak dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń w poszczególnych metodach konsolidacji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Bilans skonsolidowany – istota, podstawy prawne, niezbędne przepisy wewnętrzne.
2. Jednostki objęte konsolidacją.
3. Zakres i forma dokumentacji konsolidacyjnej.
4. Terminy przekazywania danych finansowych do jst.
5. Metody konsolidacji.
6. Inne informacje niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego bilansu, w tym wyłączeń i ewentualnych korekt konsolidacyjnych.
7. Problemy przy sporządzaniu bilansu skonsolidowanego jst.
8. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy działów księgowości, zajmujący się bilansem skonsolidowanym dla jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2024 r.