• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd. Błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Rachunkowość budżetowa, to bardzo istotne zagadnienie, jeśli chodzi o finanse JST, dlatego zapraszamy Państwa na jednodniowy kurs online na którym omówiona zostanie księgowość budżetowa.

Ważne informacje o szkoleniu

Częstym problemem urzędów jst jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu jst, jak i urzędu jako jednostki na bazie przepisów ustawy o finansach publicznych. Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu ewidencji księgowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na ujęcie ewidencji budżetu jst a ewidencji jednostki urząd. Omawiane zagadnienia poprzemy licznymi przykładami z praktyki księgowej celu lepszego zobrazowania analizowanych zagadnień. Zwrócimy również uwagę na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, wynikające z protokołów RIO i NIK, na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz wiedzę w zakresie operacji księgowych właściwych dla organu jst.
• Upewnisz się, czy w Twojej jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
• Sprawdzisz, czy prawidłowo sporządzasz bilans z wykonania budżetu lub sprawozdania budżetowe, czy z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:
• Dochody jst księgowane w organie jst.
• Dochody odprowadzane przez jednostki.
• Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
• Zasilenia jednostek na wydatki.
• Wydatki niewygasające.
• Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
• Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
• Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
• Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
• Pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie.
• Środki z prywatyzacji.
• Odsetki bankowe.
• Odpis aktualizujący należności budżetu.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Wynik wykonania budżetu.
• Wynik na pozostałych operacjach.
• Skumulowane wyniki budżetu.
2. Bilans z wykonania budżetu jst.
3. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst?
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów księgowości urzędów jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 czerwca 2023 r.