• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak właściwie przygotować jednostkę do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej – zagadnienia podatkowe i techniczne

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 marca 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego głównym tematem będzie omówienie zasad wystawiania faktur VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w kontekście stosowania faktury ustrukturyzowanej.

Ważne informacje o szkoleniu

W dniu 19 stycznia br. dowiedzieliśmy się, że termin wejścia w życie obligatoryjnego systemu KSeF (Krajowy System e – Faktur) został odroczony, z powodu wystąpienia w nim błędów krytycznych. W tym samym dniu Ministerstwo Finansów ogłosiło przetarg na zewnętrzny audyt KSeF, co przesunie termin obligatoryjnego obowiązku korzystania z systemu przez jsfp. Należy pamiętać, że ODROCZENIE KSeF ≠ ODWOŁANIE KSeF. Aktualnie nie jest rozważana opcja rezygnacji z KSeF, a nową datę wejścia w życie Krajowego Systemu e – Faktur poznamy po wynikach ww. audytu, dlatego wszystkie informacje przekazywane na dotychczasowych szkoleniach w zakresie wdrażania KSeF pozostają aktualne, w szczególności:

 • zalecenia co do treści umów;
 • zalecenia co do obiegu dokumentów;
 • zalecenia co do kwestii technicznych związanych z wdrożeniem oprogramowania komercyjnego.

Najbliższy czas należy zatem przeznaczyć na przygotowanie się do wprowadzenia tej rewolucyjnej zmiany, zaznajomienia z systemem i nowymi przepisami pracowników instytucji, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi KSeF.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zagadnień dotyczących nowego systemu Krajowego Systemu e- Faktur i poznanie planowanych, istotnych zmian w zakresie jego użytkowania.
 • Wyjaśnienie, czym jest KSeF i faktura ustrukturyzowana oraz wskazanie, jak to działa.
 • Zapoznanie z tematyką faktur ustrukturyzowanych w jsfp, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.
 • Zwrócenie uwagi, jak właściwie przygotować się do implementacji systemu w jednostce i zaznajomić z nim pracowników, odpowiedzialnych za realizację tego zadania.
 • Nabycie umiejętności dotyczących wypracowania właściwych, niezbędnych rozwiązań w zakresie przystąpienia jednostki do KSeF.
 • Wskazanie zasad wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
 • Omówienie zmian w fakturowaniu od 1 września 2023 r. w zakresie faktury zaliczkowej i korygującej.
 • Przedstawienie  kwestii technicznych i praktycznych dotyczących struktury JPK-FA, podstawowych formatów i części faktury wraz z ich objaśnieniem na konkretnych przykładach.
 • Uzyskanie podpowiedzi, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości, uzyskanie odpowiedzi na pytania, zadane podczas zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Faktura ustrukturyzowana:

 • Czym jest faktura ustrukturyzowana, faktura ustrukturyzowana i faktura elektroniczna?
 • Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne.
 • Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć.
 • Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Kliencka MF i wykorzystanie programów finansowo – księgowych.
 • Numer referencyjny, nadawany przez KSeF, omówienie wzoru UPO.
 • Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.
 • Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury.

2. Krajowy System e-Faktur:

 • Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.
 • Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur.
 • Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
 • Archiwizacja faktur w systemie.
 • Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont dla członków grup VAT i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.
 • Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy wystawiający faktury oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i pracy w KSeF.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1 000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizującym się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 marca 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 marca 2024 r.