• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników: Problemy w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w JST - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Omówimy uregulowania jakie powinna mieć u siebie każda JST zakresie gospodarowania majątkiem trwałym.  
• Podpowiemy na co zwrócić uwagę w kontekście najczęściej popełnianych błędów przy funkcjonowaniu zasobów czy kontroli nad w postaci inwentaryzacji.
• Odpowiemy na pytania, skonsultujemy rozwiązania stosowane w urzędach, utwierdzimy w prawidłowości działania Państwa JST lub konieczności podjęcia stosownych działań, aby poukładać obszar majątku jeszcze lepiej.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zasady gospodarowania majątkiem czyli zbiór najważniejszych zasad merytorycznych i wyborów JST w tym zakresie, w tym m.in.:
• definicje środka trwałego, pozostałych środków trwałych czy elementów majątku objętych ewidencją ilościową, wartości niematerialnych i prawnych,  
• ustalanie wartości początkowej poszczególnych elementów majątku i jej zmiany,
• amortyzacja i utrata wartości majątku,
• objęcie przez pracowników elementów majątku nadzorem z tytułu powierzenia,
• zmiany w zakresie lokalizacji majątku i osób odpowiedzialnych w tym zakresie,
• prowadzenie ewidencji poszczególnych elementów majątku,
• zasady likwidacji majątku dla całej JST.
2. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów czyli dokumenty z majątkiem związane np. procedura inwestycji, protokoły OT, PT, PT nakłady, MT, LT itp.
3. Instrukcja inwentaryzacyjna - zasady kontroli nad majątkiem – spis z natury, potwierdzenia sald, weryfikacja.
4. ZPK czyli konta i operacje między nimi w zakresie majątku.
5. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja, inwentaryzacja problemowa.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 października 2023 r.