• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Klasyfikacja budżetowa w roku 2024. Aktualne zagadnienia i problemy w praktycznym stosowaniu przepisów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy przepisy regulujące klasyfikację budżetową w jednostkach administracji publicznej. Podczas zajęć:
• kompleksowo omówimy zasady klasyfikacji budżetowej,
• wskażemy ostatnie zmiany dotyczące m. in. paragrafów dochodowych i wydatkowych,
• przedstawimy najczęściej popełniane błędy w stosowaniu klasyfikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych,
• odpowiemy na pojawiające na pytania i podpowiemy rozwiązania, które pozwolą rozwiać wątpliwości dotyczące poruszanych kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tym zakresie.
• Poznanie zasad prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Podniesienie kwalifikacji osób, które zajmują się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie właściwego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w 2024 r.
• Omówienie najczęstszych problemów, związanych ze stosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
• Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, w tym czwarte cyfry w zakresie dochodów i wydatków.
2. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe.
3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 210, § 217, § 231-233, § 269, § 271, § 299, § 609, § 610, § 635, § 637, § 661-663, § 668.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz § 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 441, § 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• Jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804?
• Klasyfikacja wydatków w §§§ 231-233, 272-273, 610, 637, 656, 657, 658; 661-663.
• Jakie przychody i kiedy stosujemy np. § 905; § 906?
4. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych jst, samorządowych jednostek organizacyjnych: jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego 2024 r.