• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. IV edycja

online

12, 14, 15, 18 grudnia 2023 r.; 9, 10, 15 stycznia 2024 r. Szkolenie w godzinach 9:00-15:00 Dzień IV 09:00 - 16:00

Zapraszamy Państwa na kompleksowy kurs przygotowujący do roli skarbnika w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Zajęcia będą trwały 7 dni roboczych, poprowadzi je ośmiu ekspertów z różnych dziedzin. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.
Nasz kurs to aż 7 dni zajęć, które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności skarbnika JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracujesz na stanowisku Skarbnika w jst od niedawna lub planujesz zostać Skarbnikiem? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje?
Przed nami IV edycja KURSU: SKARBNIK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zapraszamy do udziału w 7 dniowym kursie (57 godzin dydaktycznych zajęć), który umożliwi poznanie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy Skarbnikom, ich zastępcom czy osobom przygotowującym się do roli Skarbnika w samorządzie.

Kurs zakończy się testem, weryfikującym zdobytą wiedzę.
Dotychczasowe edycje kursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zostały przez uczestników bardzo wysoko ocenione jako zajęcia na najwyższym poziomie.
Serdecznie zapraszamy!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym, koordynatorem budżetu, osobą wykonującą wszelkie prace związane z przygotowaniem, realizacją i kontrolą wykonania budżetu gminy/miasta/powiatu oraz kierownikiem zespołu finansowego w jednostce.
Zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji kompleksowego kursu, przygotowującego do roli Skarbnika w jst oraz wzmacniającego kompetencje i poszerzającego wiedzę.
Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne informacje i aktualne przepisy, stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej przez praktyków, trenerów z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę samorządu „od podszewki”.
Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego i należytego wykonywania funkcji Skarbnika jst. W ciągu siedmiu dni zajęć omówimy zagadnienia dotyczące:
• praw i obowiązków Skarbnika,
• upoważnień i pełnomocnictw,
• dyscypliny finansów publicznych,
• zasad klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej,
• projektowania i zarządzania (w tym realizacji budżetu) oraz aktualizacji WPF,
• przeprowadzenia inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, podatków lokalnych oraz egzekucji administracyjnej,
• podatku VAT.
Podsumowując, uczestnicząc w naszym kursie uzyskają Państwo:
•  7 dni intensywnych spotkań szkoleniowych, prowadzonych przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów,
• integrację środowiska przedstawicieli jsfp,
• wymianę dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów działania,
• kompleksowe przygotowanie do pracy, uzupełnienie informacji, analizę trudnych i problemowych przepisów, wskazanie niejasności i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.
Program Kursu jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany zarówno o wchodzące w życie jak i obowiązujące zmiany prawne.
Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji:
• „Wszyscy wykładowcy są doskonale przygotowani do prowadzenia szkoleń.”
• „Wykładowcy godni polecenia - fachowcy i praktycy.”
• „Najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy Skarbnika jst zostały poruszone podczas zajęć – polecam!!”

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – 12 grudnia 2023 r. 9:00-15:00
I. Skarbnik gminy/miasta/powiatu. Zadania i obowiązki. Jak wygląda praca Skarbnika? Rola Skarbnika w finansach jednostki.
II. Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych jsfp. Dyscyplina finansów publicznych.
DZIEŃ II – 14 grudnia 2023 r. 9:00-15:00
Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
DZIEŃ III – 15 grudnia 2023 r. 9:00 – 15:00
Podatki i opłaty lokalne. Rachunkowość i egzekucja podatków i opłat lokalnych.
DZIEŃ IV – 18 grudnia 2023 r. 9:00-16:00

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowo powołani skarbnicy, osoby pełniące obowiązki skarbnika, osoby przewidziane do pełnienia roli skarbnika, zastępcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. (Dzień I)

Trener 2 - Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL. (Dzień I)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 2999 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2023 r.