• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs Specjalista ds. finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

6, 7, 8, 9 listopada 2023 r.
Kurs w godzinach 9:00-14:30 każdego dnia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą finanse publiczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego dla pracowników JSFP, zatrudnionych w działach finansowo-księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na III edycję 4 dniowego kursu, przeznaczonego dla osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo-księgowych.
Program kursu został opracowany tak, aby pozwolił uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i właściwie przygotować się do wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów dotyczących gospodarki finansowej i zasad funkcjonowania rachunkowości budżetowej w administracji samorządowej.
Podczas kursu ekspert, praktyk w zakresie finansów publicznych, w sposób jasny i przejrzysty omówi najistotniejsze kwestie związane ze stosowaniem przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.

Zajęcia zakończą się testem, sprawdzającym zdobytą wiedzę uczestników.

Uczestnicy poprzednich edycji kursu podsumowali szkolenie:
- „Prowadzący rewelacyjnie przekazuje wiedzę. Zrozumiale i dużo przykładów.”
- „Brawo, Wykładowca - widać pasjonata zawodu. Tylko takie szkolenia, z takimi fachowcami.”

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu księgowania operacji związanych ze środkami trwałymi, środkami pieniężnymi, rozrachunkami, przychodami i kosztami.
  • Szczegółowe omówienie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.
  • Wyjaśnienie istotnych kwestii dotyczących ewidencji wybranych operacji gospodarczych w jednostkach sektora finansów publicznych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych.
  • Przedstawienie zagadnień dotyczących stosowania przepisów oraz praktycznych rozwiązań, które mogą pojawić się w bieżącej pracy.
  • Kurs będzie prowadzony w systemie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.
  • Uczestnicy oprócz prezentacji otrzymają praktyczny wykaz dokumentów, zawierający wzory: księgowań dla typowych operacji gospodarczych, sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, mapowanie bilansów, zadania do samodzielnego wykonania, operacji księgowych itp.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 6.11.2023 r.
1. Generalne zasady rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej:
• Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości: aktywa i pasywa, konto księgowe, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, prezentacja danych w bilansie, księgowanie typowych operacji na kontach aktywnych, pasywnych i wynikowych.
• Ustawa o rachunkowości i przepisy szczególne – prezentacja przepisów prawnych, regulujących tematykę prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych.
2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
• Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Zasady wyceny.
• Klasyfikacja składników majątku.
• Ćwiczenia praktyczne z księgowania operacji związanych z majątkiem.
Dzień II. 7.11.2023 r.
1. Klasyfikacja budżetowa: 
• Dochody, wydatki, przychody, rozchody – omówienie pojęć.
• Jak zbudowana jest klasyfikacja budżetowa?
• Ćwiczenia z klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych.
2. Ewidencja środków pieniężnych: 
• Zasady obrotu gotówkowego w jednostkach budżetowych.
• Rodzaje rachunków bankowych funkcjonujących w jednostkach.
• Klasyfikacja budżetowa a środki pieniężne.
• Prezentacja środków pieniężnych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.
• Ćwiczenia praktyczne z księgowania operacji związanych ze środkami pieniężnymi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jst, jednostek budżetowych, kandydaci na księgowych i wszystkich zainteresowanych tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2009 r. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów". Od 2016 r. doradca podatkowy. Laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1250 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 listopada 2023 r.