• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Raportowanie schematów podatkowych - MDR

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom służb księgowych i finansowych JST, którego przedmiotem będą schematy podatkowe (MDR) w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR, które swoim zakresem przybliży trudne zagadnienie związane ze sprawozdawczością MDR oraz wskaże jakie działania wymagają szczególnej uwagi, wymagające szczególnej uwagi. Zajęcia w praktyczny sposób przybliżą niełatwe zasady dotyczące rozpoznania schematu podatkowego poprzez identyfikację możliwych zdarzeń występujących w jst, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, instytucjach kultury oraz innych podmiotach. Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje na temat obowiązków promotora, korzystającego oraz wspomagającego oraz wskazane działania dotyczące tego,  jak właściwie weryfikować czy nasze działania są schematem podatkowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania polskich przepisów o MDR z uwzględnieniem praktyki.
• Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z techniczną stroną raportowania MDR, w szczególności z terminami dotyczącymi raportowania, rolami pełnionymi przez różnych uczestników uzgodnienia i ich obowiązkami związanymi z raportowaniem schematów.
• Wyjaśnienie problemów i kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne lub będących przedmiotem kontroli.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Jaki jest zakres i terminy raportowania schematów MDR?
- Kim jest Promotor, Korzystający i Wspomagający?
- Kiedy i jak powinna wyglądać weryfikacja czynności, działań, uzgodnień pod względem obowiązku raportowania schematów?
- Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie regulacji MDR?
- Kiedy jst oraz inne podmioty są wyłączone z raportowania?
- Co może być korzyścią podatkową w jst i jednostkach podległych?
- Czy zmiana przeznaczenia może wskazywać na schemat podatkowy?

zwiń
rozwiń
Program

1. Schematy podatkowe MDR.
• Informacje ogólne, w tym przepisy o obowiązku raportowania schematów MDR.
• Zakres i terminy raportowania schematów MDR, w tym okres zawieszenia obowiązku raportowania.
• Kwalifikowalny korzystający jako podmiot obowiązany do rozpoznawania schematów podatkowych MDR.
• Wyjaśnienie pojęć oraz momentów wystąpienia MDR:
- Uzgodnienie.
- Udostępnianie uzgodnienia.
- Wdrażanie uzgodnienia.
- Kryterium głównej korzyści.
- Ogólna cecha rozpoznawcza.
- Szczególna cecha rozpoznawcza.
- Inna szczególna cecha rozpoznawcza.
• Obowiązek raportowania schematów podatkowych:
- Promotor, Korzystający, Wspomagający - rola jst, jednostek organizacyjnych i jej pracowników w zakresie raportowania, w tym znaczenie zwolnienia z tajemnicy zawodowej.
- Kiedy jst oraz inne podmioty są wyłączone z raportowania? Czynności, działania, które nie będą stanowiły schematu podatkowego (przykłady).
- Kiedy i jak powinna wyglądać weryfikacja czynności, działań, uzgodnień pod względem obowiązku raportowania schematów?
- Co może być korzyścią podatkową w jst i jednostkach podległych na przykładach (w tym analiza aportów do spółek, przekazywania dotacji np. do instytucji kultury oraz odliczenie podatku).
- Obowiązki jst i jednostek organizacyjnych w związku z udostępnieniem schematu - co należy raportować? Przykłady.
• Czy należy opracować procedury MDR?
- Procedura MDR – kto, kiedy, jaki zakres?
- Zespół MRD – czy należy powołać?
- Arkusz wstępnej weryfikacji MDR.
- Protokół weryfikacji MDR.
- Wniosek o udzielenie informacji.
- Oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
• Wytyczne Ministerstwa Finansów oraz wyniki kontroli NIK w zakresie raportowana schematów podatkowych przez jst.
• Sankcje za nieprzestrzeganie regulacji MDR.
• Planowane zmiany w zakresie raportowania.
2. Podatek VAT przy MDR – zasady oraz na co zwrócić uwagę.
• Liczenie wskaźnika WSS i PP zgodnie z ustawa i rozporządzeniem – wskazanie w jakich przypadkach może wystąpić schemat podatkowy MDR.
• Korygowanie podatku VAT na bieżąco i z lat poprzednich – czy zmiana przeznaczenia może wskazywać na schemat podatkowy?
3. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych. Na zajęcia zapraszamy także pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, członków zespołów ds. MDR oraz inne osoby zainteresowane tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka szkoleń dla instytucji z sektora finansów publicznych, praktyk w zakresu pozyskiwania, księgowania, rozliczania i kontroli projektów UE, podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Od 2010 r. właścicielka biura rachunkowego, zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradztwem gospodarczym, doradztwem z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji UE oraz kwalifikowania podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2024 r.