• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wykonywanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w roku 2024

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse JST, którego przedmiotem będzie plan finansowy jednostki budżetowej z uwzględnieniem projektu budżetu i klasyfikacji budżetowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu realizacji planu finansowego jednostki budżetowej. Podczas zajęć:
• Przedstawimy zasady prawidłowego wykonywania planu finansowego przez jednostkę.
• Podpowiemy, jak prawidłowo stosować klasyfikację dochodów, wydatków.
• Omówimy zależności pomiędzy projektem planu finansowego jednostki, a projektem budżetu jst.
• Zaprezentujemy zasady stosowania klasyfikacji budżetowej.
• Wskażemy podziałki w klasyfikacji budżetowej dla jst i jednostek podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wykonywania planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w 2024 r.
• Przedstawienie zasad dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i klasyfikacji budżetowej.
• Poznanie zasad odpowiedzialności za realizację planu finansowego.
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej i sposobów, jak je wyeliminować z bieżącej pracy.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego:
• Szczegółowość planu finansowego w tym grupy paragrafów wydatkowych.
• Kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego?
2. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w samorządowych jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków.
3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu m. in.:

• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; §094, a §097 oraz § 095.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz § 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowanie wydatków do § 441, § 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowanie wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowanie § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
4. Zmiany w planie finansowym jednostki. Kto może dokonywać zmian w planie finansowym?
5. Ewidencja planu finansowego i jego zmian.
6. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej, w tym zakupy na raty.
7. Zaangażowanie:

• Pojęcie zaangażowania.
• Kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie?
• Ewidencja księgowa zaangażowania.
8. Pytania. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 kwietnia 2024 r.