• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2023 i 2024 roku. Dolnośląskie Forum Skarbników

Ważne informacje o szkoleniu

Na kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiego Forum Skarbników zaprosiliśmy wieloletniego eksperta w zakresie podatków, który na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego m.in. jako doradca podatkowy. Podczas szkolenia wskazane zostaną najważniejsze obszary do analizy w zakresie prawa do odliczenia VAT, zmiany w VAT jak również zasady stosowania Krajowego Systemu Faktur w obrocie gospodarczym objętym VAT, funkcje KSeF, zastosowanie oraz etapy do wdrożenia. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie właściwej praktyki dotyczącej podatków i podatku VAT.
  • Wskazanie najczęstszych błędów i nieprawidłowości.
  • Poznanie i omówienie aktualnego orzecznictwa.
  • Konsultacje podczas zajęć z ekspertem - praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Fakturowanie w świetle przepisów podatkowych z zastosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur, różnice w fakturze ustrukturyzowanej a papierowej:
a. Obowiązek wystawienia faktury. 
b. Anulowanie faktury. 
c. Faktury zaliczkowe. 
d. Faktury pro-forma. 
e. Faktura rozliczeniowa. 
f. Duplikaty faktur. 
g. Refaktury.
2. Moment obowiązku podatkowego. Elementy podstawy opodatkowania. Świadczenia nieodpłatne w świetle ustawy VAT. Ważne wyroki TSUE wydane w ostatnim roku:
a. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (dostawa towarów o charakterze ciągłym). Jaki wpływ na uniknięcie błędów ma poprawne wystawienie faktury sprzedażowej i pozostałych dokumentów sprzedażowych?
b. Obowiązek podatkowy z tytułu usług (usługi o charakterze ciągłym).
c. Szczególne zasady definiowania momentu powstawania obowiązku podatkowego:
- najem,
- dzierżawa,
- media.
d. Dotacje oraz subwencje a podstawa opodatkowania.
e. Stawki podatku VAT (stawka podstawowa i preferencyjne).
f. Kryteria dla ustalenia świadczenia głównego, tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego. Jaki wpływ na wysokość stawki podatkowej ma świadczenie kompleksowe i dlaczego tak ważne jest rozróżnienie kompleksowości świadczeń od świadczeń pojedynczych?
g. Nieodpłatne świadczenia a podatek VAT – czy dokonanie darowizny rodzi skutki w podatku VAT, a jeżeli tak to z jakich powodów?
- darowizny,
- prezenty o małej wartości,
- świadczenia na rzecz klientów, pracowników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy wydziałów finansowo – księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji. Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 13 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: dla członków Dolnośląskiego Forum Skarbników udział w ramach składki, dla pozostałych osób 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 listopada 2023 r.