• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pracownicze Plany Kapitałowe za 2023 rok - wydatki, nadpłaty, klasyfikacja budżetowa, sprawozdania, nieprawidłowości, dyscyplina finansów publicznych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania i działania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w kontekście działań finansowych i księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane informacje na temat zagadnień dotyczących:
• zasad rozliczania składek na PPK, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej związanej z zasadami udzielania pomocy obywatelom z Ukrainy oraz omówieniem najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w rozliczeniach składek na PPK,
• pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na szkolenia, odpisów na ZFŚS czy też podróży służbowych za 2023 rok.
• dodatkowo, wskazane zostaną kwestie dotyczące procedur, stosowanych w jednostkach pod kątem uchybień, jakie się pojawiają się w zakresie omawianej problematyki.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi: z realizacją naliczeń, wpłat, rozliczeń, nadpłat dotyczących składek na PPK, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na szkolenia, odpisów na ZFŚS czy też podróży służbowych obowiązujących w 2023 roku po zmianie przepisów. 
Uczestnictwo w szkoleniu to też okazja do zadawania pytań i uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących problematyki omawianej podczas zajęć.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zatrudnienie pracownicze – paragraf 401, 404, 479, 480 (paragrafy pomoc obywatelom Ukrainy) – przyporządkowanie:
a) rozdział przedmiotowy – usługowy,
b) rozdział przedmiotowy,
c) rozdział podmiotowy.
2. Zatrudnienie pracownicze – paragraf 471 (paragrafy pomoc obywatelom Ukrainy) – przyporządkowanie:
a) rozdział przedmiotowy – usługowy,
b) rozdział przedmiotowy,
c) rozdział podmiotowy.
3. Zlecenie – paragraf 417 (paragrafy pomoc obywatelom Ukrainy) – przyporządkowanie:
a) rozdział przedmiotowy – usługowy,
b) rozdział przedmiotowy,
c) rozdział podmiotowy.
4. Zlecenie – paragraf 471 (paragrafy pomoc obywatelom Ukrainy) – przyporządkowanie:
a) rozdział przedmiotowy – usługowy,
b) rozdział przedmiotowy,
c) rozdział podmiotowy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce, w tym za sprawozdawczość oraz rozliczania objęte tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 listopada 2023 r.