• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odliczanie podatku VAT naliczonego na wprost, WSS i PP oraz dokonywania korekt odliczeń

Program i karta zgłoszenia

Cena 599,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 5 maja cena wynosi 549,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u za 2022 rok. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą VAT dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem. Jednak w związku z dbałością o dochody samorząd powinien dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w 100% oraz wskaźnikami WSS i PP. Wskażemy zasady odliczeń jak i dokonywania korekty błędnego odliczenia oraz dokonywania korekt rocznych WSS i PP. Szkolenie organizujemy w formule stacjonarnej będzie miało formułę warsztatową z ćwiczeniami dla uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie prawidłowego podejścia do odliczeń i ewidencjonowania podatku VAT a co za tym idzie wykazać się jak najwyższą dbałość o dochody samorządów.
• Poznanie zasad i mechanizmów prawidłowych wyliczeń WSS i PP oraz odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prawidłowego i zgodnego z prawem rozliczenia podatek VAT oraz dokonywania korekty odliczeń.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości jak również uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości oraz praktycznych wskazówek postępowania z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy dotyczące prawa do odliczeni oraz zasady ich stosowania: ustawa, rozporządzenia oraz objaśnienia podatkowe, wyroki WSA, NSA, TSUE – znaczenie dla podatnika
2. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Na co należy zwrócić uwagę?
• Prawo do odliczenia
• Wyłączenie z prawa do odliczenia
• Terminy odliczeń podatku naliczonego
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach a prawo do odliczenia podatku VAT na wprost – zasady.
• Najem, dzierżawa, media. Kiedy odliczyć na wprost a kiedy wskaźnikami? Przykłady.
• Obrót nieruchomościami a prawo do odliczenia: sprzedaż, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, zamiana. Jakie wydatki można odliczyć i kiedy?
• Usługi związane ze sportem: wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne. Od jakich zakupów odliczyć podatek VAT?
• Usługi kulturalne – zasady opodatkowania jako wpływ na odliczenie.
• Czy mam prawo dokonywać odliczenia podatku VAT od środków trwałych, środków transportu, inwestycji np. OZE, utylizacja azbestu, termomodernizacji i innych? Przykłady.
• Import usług, kiedy występuje obowiązek naliczenia podatku i kiedy mam prawo do odliczenia.
• Inne
4. Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem struktury sprzedaży (WSS) art. 90 oraz preproporcją (PP) art. 86 ust. 2a-2h lub rozporządzenie ze zmianami.
• Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA TSUE/rozporządzeniem - przykłady
• Zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia. Kiedy stosować jeden wskaźnik, a kiedy oba? Przykłady
• Zmiany w zasadach wyliczania WSS i PP oraz zaokrągleń a wpływ na odliczenie.
5. Korygowanie błędnego odliczenia in plus, in minus.
6. Korekta wpływająca i niewpływająca na wskaźniki częściowego odliczenia WSS i PP.
7. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów: inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją oraz dokonywania korekt podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 599,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 5 maja cena wynosi 549,00 PLN netto.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja 2023 r.