• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT od podstaw z uwzględnieniem aktualnych przepisów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2023 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym kursie z zakresu rozliczania podatku VAT od podstaw. Przedmiotem proponowanych zajęć jest kompleksowe przedstawienie zasad funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach zobowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Wykładowca na konkretnych przykładach zapozna uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z podatkiem VAT. Wskaże między innymi kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak w prawidłowy sposób dokumentować sprzedaż (dostawę towarów lub usługi), w jaki sposób wybrać i zastosować prawidłową stawkę VAT, jak właściwie przygotować Jednolity Plik Kontrolny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zasadami dokumentowania i rozliczania podatku VAT, usystematyzowanie posiadanej wiedzy z przedmiotowego zakresu. Szkolenie prowadzone będzie na podstawie aktualnych przepisów prawnych z uwzględnieniem planowych zmian.
• Kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących obowiązku podatkowego, naliczenia podatku VAT, zasad wystawiania i korygowania faktur oraz ewidencjonowania sprzedaży i zakupów w nowym JPK.
• Poznanie od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT oraz zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania podatku VAT.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Jaka dzielność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a która podlega wyłączeniu?
- Czym jest i kiedy występuje moment powstania obowiązku podatkowego?
- Jakie wyróżniamy rodzaje faktur?
- Jak w poprawny sposób skorygować błędy na fakturach sprzedaży?
- Jak rozpoznać i stosować właściwą stawkę podatku VAT, a kiedy zwolnić z opodatkowania?
- Na co zwrócić uwagę przy imporcie usług?
- Jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów JPK?

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I- 27 września:
1. Omówienie podstawowych aktów prawnych - przepisów ustawy i rozporządzeń:

• Ustawa o VAT:
- Definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych.
- Omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach.
• Znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
• Wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika.
2. Działalność gospodarcza a działalność podatnika:
• Działalność gospodarcza, podlegająca opodatkowaniu i zwolniona z podatku VAT.
• Działalność wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów.
3. Moment ujęcia podatku VAT w JPK i odprowadzenia podatku:
• Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
• Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – praktyczne przykłady.
• Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – praktyczne przykłady np. najem, dzierżawa, media, ochrona i inne.
• Zaliczki a obowiązek podatkowy. Kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy, a kiedy mam wybór? Przykłady.
4. Dokumentowanie sprzedaży (dostawa towaru, świadczenie usługi) – faktury obowiązkowe, faktury na żądanie, faktury wewnętrzne:
• Faktura VAT - obowiązkowa i na żądanie.
• Faktura zaliczkowa.
• Refakturowanie.
• Faktura uproszczona.
• Faktura do paragonu.
• Faktura wewnętrzna.
• Elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne.
• Faktury elektroniczne: wystawianie, przesyłanie i odbiór dokumentów – zasady.
5. Poprawianie błędów na fakturach - podatnik/nabywca (faktury korygujące, noty korygujące):
• Faktury korygujące – podatnik.
• Noty korygujące – nabywca.
• Moment podatkowy – korekta in minus.
• Moment podatkowy – korekta in plus.
• Zasady potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży i rejestrze zakupu.

Dzień II- 28 września
6. Jak rozpoznać i stosować właściwą stawkę podatku VAT a kiedy zwolnić z opodatkowania:
• Stawka podstawowa 23 % jak stosować na przykładach.
• Stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych.
• Czynności zwolnione z podatku VAT – zasady stosowania zwolnienia.
7. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów, występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów i interpretacji ogólnych Ministerstwa Finansów:
• Najem, dzierżawa, media, w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi), a zasady opodatkowania.
• Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
• Internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe. Kiedy wyłączenie z opodatkowania, a kiedy opodatkować?
• Obrót nieruchomościami, w tym: zbycie, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
• Użytkowanie wieczyste, zbycie a przekształcenie. Zasady opodatkowania oraz rozpoznawania momentu podatkowego w różnych sytuacjach.
• Sprzedaż węgla przez gminy – zasady opodatkowania i odliczania.
• Import usług. Na co zwrócić uwagę, kiedy opodatkować i wykazać w JPK? Zasady dokumentowania i rozliczania. Kto i kiedy?
• Rozliczanie produktów rolnych, w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR.
• Konkursy, festyny, promocja, nagrody. Czy od przekazywanych nagród, materiałów należy odprowadzić podatek VAT?
8. Kasy fiskalne – kiedy obowiązkowe, w tym omówienie rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych, obowiązujące od 2022 r.:
• Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.
• Obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
• Ewidencja na kasie.
• Poprawiania błędów na kasach.
9. Schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych do Ministerstwa Finansów:
• JPK. Jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (m. in. oznaczenia, procedury, symbole GTU, faktury uproszczone, faktury do paragonu, ulga za złe długi) z uwzględnieniem zmian?
• Jak korygować dane w JPK z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur, faktur korygujących?
• Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.
10. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Księgowi, inspektorzy, kierownicy jednostek oraz wszystkie osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 września 2023 r.