• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

VAT SLIM – 3. Zmiany podatku vat od 04.2023 w tym rozliczenie inwestycji dofinansowanych i sprzedaży węgla. Stanowisko TSUE w zakresie opodatkowania dotacji UE oraz wkładu własnego mieszkańców

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2023 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone podatkowi VAT w JST z uwzględnieniem aktualnych zmian. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie poświęcone jest przeanalizowaniu zagadnień z zakresu zmian w podatku VAT w 2023 r. Podczas zajęć:
• Omówimy między innymi zmiany dotyczące dokonywania korekt VAT, zaokrąglania proporcji, zasad ewidencji wydruków z kas online oraz stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących.
• Wskażemy zasady rozliczania oraz ewidencjonowania sprzedaży węgla, jak również wpływ zmian w podatku VAT z 2022 roku na obecne rozliczenia.
• Przedstawimy najnowsze stanowiska Ministerstwa Finansów, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE dotyczące min. rozliczania dotacji i zakresu opodatkowania dotacji UE wpływające na sposób rozliczania podatku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie pakietu zmian, które obowiązywały od 2022 r. oraz po zmianach od 2023 r. na przykładach.
• Przeanalizowanie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych w jst i jednostkach podległych.
• Przestawienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.
• Wskazanie i omówienie pojawiających się błędów i nieprawidłowości z zakresu rozliczania podatku VAT wraz ze sposobami postępowania mającego na celu ich wyeliminowanie.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany podatku VAT od 2023 r. w tym pakietu SLIM-3 od 04.2023 r.:
• Zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat. – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach.
• Zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.
• Faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania.
• Elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych.
• WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej.
• Kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków.
• Zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus.
• Obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji.
• Stawki podatku VAT – podstawowe i obniżone – zasady stosowania.
• Inne zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.
2. Wyrok TSUE oraz orzecznictwo NSA (wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18). Czy dotacje UE należy opodatkować? Konsekwencje wyroku TSUE dla podatników jako wpływ na bieżące rozliczenia oraz jak podchodzić do rozliczeń w latach poprzednich. Przykłady rozliczeń.
3. Inwestycje dofinansowane z budżetu – naliczenie i odliczenie podatku VAT.
4. Sprzedaż węgla przez gminy – zasady rozliczania oraz ewidencjonowanie sprzedaży z uwzględnieniem zmian w kasach fiskalnych.

5. Podatek VAT zmiany w 2022 r. wpływające na bieżące rozliczenia:
• Obrót nieruchomościami: zbycie, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianach. Przykłady.
• Wystawianie i rozliczanie faktur:
- Faktury papierowe.
- Faktury elektroniczne.
- Faktury ustrukturyzowane dobrowolne i obowiązkowe – terminy wejścia w życie obowiązkowych faktur.
- Problemy praktyczne w tym możliwość korekty faktur oraz deklaracji po wszczęciu kontroli podatkowej– wyrok TSUE w sprawie c-48/20.
• Rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur na przykładach:
- Powstawania obowiązku podatkowego: moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych.
- Wyjątki od zasady ogólnej: szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne.
- Zaliczki a obowiązek podatkowy. Kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór? Przykłady.
• Faktury korygujące in plus, in minus przy fakturach sprzedaży i zakupu, w tym moment ujęcia w JPK.
• Kasy fiskalne w tym rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Na co zwrócić uwagę?
• Zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją oraz dokonywania korekt podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja 2023 r.