• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady zwrotu akcyzy dla rolników w 2023 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z regułami stosowania przepisów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione zasady związane z procedurą zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku przysługującego rolnikom z tytułu nabycia oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prowadzący omówi warunki formalne, jakie powinien spełniać wniosek oraz zagadnienia dotyczące trybu przyznawania oraz sposobu rozliczania przez gminy dotacji, przeznaczonych na cele związane ze zwrotem akcyzy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy dotyczącej podmiotów uprawnionych do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego.
• Poznanie – krok po kroku – zasad postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. 
• Przedstawienie warunków formalnych, jakie powinien spełniać wniosek o zwrot akcyzy oraz wskazanie, kto i w jakich okolicznościach może z nim wystąpić.
• Omówienie prawidłowych procedur i praktycznych zasad postępowania.
• Wskazanie konsekwencji nienależnie pobranego zwrotu podatku.
• Możliwość konsultacji, podczas szkolenia, problematycznych kwestii z wykładowcą.
• Otrzymanie obszernych materiałów z zakresu omawianego tematu.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Informacje wstępne:
  • Przepisy regulujące kwestie związane ze zwrotem akcyzy dla rolników.
 2. Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu akcyzy:
  • Definicja producenta rolnego.
  • Współposiadacz gospodarstwa rolnego.
  • Dzierżawca i użytkownik gruntów rolnych.
  • Wyłączenia.
 3. Postępowanie w sprawie zwrotu akcyzy:
  • Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy.
  • Kwota i termin wypłaty zwrotu podatku.
  • Nienależnie pobrany zwrot podatku.
 4. Dotacje celowe przekazywane gminom na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego:
  • Tryb przekazania i wypłaty dotacji.
  • Sposób rozliczania dotacji.
  • Zakres i tryb składania sprawozdań w zakresie dotacji.
 5. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, którzy w ramach wykonywanych obowiązków zajmują się sprawami z zakresu podatku akcyzowego lub rozliczaniem otrzymywanych przez gminę dotacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich i Partner w spółce, specjalizującej się w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, ekspert podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż. Autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego. Odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego, w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 16 marca 2023 r.