• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników Województwa Opolskiego - Jak przygotować JST do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej

Program i karta zgłoszeń

Odpłatność: 399 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Skarbników Województwa Opolskiego).
 

Ważne informacje o szkoleniu

 Szkolenie realizowane w ramach Forum Skarbników Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W przyszłym roku faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjne dla wszystkich podatników. Najbliższy czas należałoby zatem przeznaczyć na przygotowanie się do wdrożenia tej rewolucyjnej zmiany, w tym m.in. odpowiednio dostosować programy finansowo-księgowe oraz wewnętrzne procedury. 
Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych regulacji związanych z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur pod kątem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, sposobu działania tego systemu oraz kwestii, które należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w JST w tym kwestii centralizacji rozliczeń VAT, obiegu dokumentów, zmiany zarządzeń wewnętrznych w zakresie udzielania pełnomocnictw czy danych, jakie mają znaleźć się na fakturach sprzedażowych i zakupowych.
Podczas szkolenia:
•Wspólnie zastanowimy się, czy proces przygotowań do KSeF możemy potraktować nie tylko jako wyzwanie, ale również jako szansę na zautomatyzowanie procesów księgowych.
•Zapoznamy się nie tylko z regulacjami dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych, lecz również otrzyma informacje dotyczące obszarów, które należy wziąć pod uwagę przygotowując JST do wdrożenia systemu e-faktur, w szczególności dotyczące kwestii związanych z zarządzaniem uprawnieniami do korzystania 
z Systemu e-Faktur, strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej i przygotowaniem tej struktury pod kątem specyfiki własnej JST, koniecznymi zmianami w obiegu dokumentów, przechowywaniem dokumentów czy dostosowaniem wewnętrznych procedur związanych np. z centralizacją rozliczeń VAT.
•Zaprezentujemy działanie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji do obsługi Krajowego Systemu E-Faktur, która może być też wyznacznikiem do tego, jak dostosować własne programy finansowo-księgowe.
•Przeanalizujemy zmiany przepisów dotyczących faktur ustrukturyzowanych w kontekście JST.

zwiń
rozwiń
Program

1.Podstawowe informacje:
•Ile czasu pozostało na przygotowanie czyli kiedy przepisy będą obowiązkowe?
•Co to jest faktura ustrukturyzowana?
•Podstawowe założenia nowych regulacji.
2.Jak działa Krajowy System e-Faktur (KSeF):
•Czym jest KSeF?
•Aplikacja webowa Ministerstwa Finansów.
•Rodzaje środowisk KSeF (przykładowa, testowa, produkcyjna).
•Dostosowanie programów finansowo-księgowych JST.
•Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
3.Zarządzanie uprawnieniami w dostępie do KSeF:
•Rodzaje uprawnień.
•ZAW-FA.
•Rodzaje uwierzytelnień.
•Regulacje w kontekście centralizacji rozliczeń VAT (zmiany przepisów pod kątem JST).
4.Wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych:
•Data wystawienia faktury.
•Data otrzymania faktury.
•Korygowanie podstawy opodatkowania.
5.Dane na fakturze ustrukturyzowanej. Jak przygotować fakturę w kontekście potrzeb JST?:
•Różnica pomiędzy fakturą standardową a ustrukturyzowaną.
•Rodzaje pól na fakturze ustrukturyzowanej.
•Załączniki do faktury ustrukturyzowanej.
•Jak będzie wyglądała faktura korygująca?
•Konieczność dostosowania faktury do potrzeb JST.
6.Co z fakturami wystawianymi osobom fizycznym?
7.Czy faktury papierowe nadal będą w obiegu? Co z paragonami z NIP do 450 zł uznawanymi za faktury?
9.KSeF w trakcie awarii systemu.
10.Wyzwania i szanse dla samorządów.
11.Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT w sektorze publicznym. Przeprowadziła ponad sto szkoleń o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT, prawie akcyzowym i Ordynacji podatkowej. Od 2020 r. prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w ramach Forum Skarbników Województwa Opolskiego