• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników Województwa Opolskiego- Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

450 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Skarbników Województwa Opolskiego).

Ważne informacje o szkoleniu

szkolenie realizowane w ramach Forum Skarbników Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

zwiń
rozwiń
Program

1.Zmiany w sprawozdawczości
2.RB ZZ
3.Ewidencja odsetek od kredytów i pożyczek
4.Korekty deklaracji podatkowych - wpływ na wielkość subwencji wyrównawczej dla gmin
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

z-ca naczelnika WYDZIAŁU INFORMACJI, ANALIZ I SZKOLEŃ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, 
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl  do 17 maja 2024 r.