• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich 2021-2027

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kwalifikowalność i rozliczanie wydatków projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w najwyższej jakości szkoleniu, którego przedmiotem jest wyjaśnienie zasad kwalifikowalności, wyboru wykonawców, realizacji i rozliczania projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Uczestniczki i uczestnicy prześledzą najważniejsze kwestie odnoszące się do kwalifikowalności: wynagrodzeń, podatku VAT, zakupu środków trwałych, cross-financingu, co pozwoli wykorzystać w pełni szanse jakie daje nowe rozdanie funduszy UE oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą. Zajęcia poprowadzi uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, która rzetelnie, konkretnie i szczegółowo przekaże wiedzę oraz odpowie na najważniejsze pytania. Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę:
• Metoda rysunków uproszczonych to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zapamiętywanie treści z przedstawianego materiału.
• Profesjonalnie prowadzone szkolenie, duża wiedza prowadzącej i umiejętność jej przekazywania.
• Rzeczowo, profesjonalnie, czytelnie. Najlepsze szkolenia, w których uczestniczyłam to te prowadzone przez tą Trenerkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad kwalifikowania wydatków, realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027.
• Poznanie odpowiedzi m.in. na następujące na pytania:
- Kto, na co i ile środków będzie mógł kwalifikować do dofinansowania?
- Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny?
- Jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego?
• Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
2. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027.
3. Matryca kwalifikowalności.
4. VAT – nadchodzi rewolucja?
5. Cross-financing w EFRR/FS a EFS+.
6. Zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście.
7. Trwałość projektów i przedsięwzięć także w ramach EFS+.
8. Wynagrodzenia personelu, w tym dodatkowe zasady obowiązujące w FERS 2021-2027.
9. Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
10. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST. Pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027. Certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów na zlecenie takich instytucji jak np.:: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym np: Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Zamówień Publicznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 czerwca 2023 r.