• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 lutego 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego przygotowania wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem aplikacji WOD2021.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przejdziemy cały proces przygotowania wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021. To co wyróżnia szkolenie to praca „na żywo” w aplikacji WOD2021 nad rzeczywistym projektem, z jego opisem, wskaźnikami i budżetem. Udział w szkoleniu sprawi, że przygotowanie własnego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021 będzie łatwiejsze. Zajęcia poprowadzi uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, która rzetelnie, konkretnie i szczegółowo przekaże wiedzę oraz odpowie na najważniejsze pytania. Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę:
• Metoda rysunków uproszczonych to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zapamiętywanie treści z przedstawianego materiału.
• Profesjonalnie prowadzone szkolenie, duża wiedza prowadzącej i umiejętność jej przekazywania.
• Rzeczowo, profesjonalnie, czytelnie. Najlepsze szkolenia, w których uczestniczyłam to te prowadzone przez tą Trenerkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do składania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z użyciem aplikacji WOD2021.
• Zdobycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 na projekty infrastrukturalne, inwestycyjne, środowiskowe, produkcyjne, digitalizacyjne oraz projekty w ramach pomocy technicznej.
• Poznanie zasad tworzenia założeń projektu, aby po uzyskaniu dofinansowania projekt był efektywny i bezpieczny w realizacji.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym elektronicznej wersji wypracowanego w trakcie szkolenia przykładowego wniosku o dofinansowanie, który będzie mógł służyć jako źródło inspiracji i pomocy w opracowaniu własnego wniosku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aplikacja WOD2021 – narzędzie do przygotowania wniosku o dofinansowanie: logowanie, zakładki, BHP pracy w aplikacji.
2. Tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021:

• Informacje o projekcie.
• Wnioskodawca i realizatorzy.
• Wskaźniki projektu.
• Zadania.
• Analiza ryzyka.
• Dodatkowe informacje.
• Budżet projektu.
• Podsumowanie budżetu.
• Źródła finansowania.
• Oświadczenia.
• Załączniki.
3. Przesyłanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji organizującej nabór.
4. Poprawa wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021.
5. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Beneficjenci przygotowujący wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, (termo)modernizacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych, produkcyjnych i digitalizacyjnych w ramach FE 2021-2027:
- Przedszkola.
- Szkoły.
- Gminy.
- Przedsiębiorcy.
- Muzea i instytucje kultury.
- Organizacje pozarządowe.
- Szpitale i przychodnie.
- Urzędy wojewódzkie i marszałkowskie.
- Ministerstwa.
- Urzędy centralne.
• Instytucje przygotowujące wniosek o dofinansowanie do Pomocy Technicznej FE 2021-2027.
• Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające oceniające wnioski w aplikacji WOD2021:

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Ministerstwo Edukacji i Nauki.
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
- Centrum Projektów Europejskich.
- Ministerstwo Zdrowia.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
- Urzędy Miast pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktyczką, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów funduszy europejskich od 2004r. Pracuje na zlecenie takich m.in. instytucji jak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 lutego 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 marca 2024 r.