• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Audyt Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac oraz wydziałów kontroli, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście jego kontroli i audytu.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień związanych z oceną wywiązywania się przez pracodawców z obowiązków wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych związanych z tworzeniem, prowadzeniem i wykorzystaniem środków funduszu. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione konkretne zagadnienia, jak poprawnie dokonać audytu i kontroli wewnętrznej obowiązujących regulacji w organizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz zakres jaki powinien podlegać działaniom audytorskim i kontrolerskim, dowiesz się jak przygotować się do audytu i kontroli realizowanej polityki socjalnej w instytucji rozwiązania.
• Dowiesz się czy do wydatkowania środków z funduszu konieczne są procedury i zasady wewnętrzne, czy stosuje się ustawę prawo zamówień publicznych.
• Zapoznasz się z ujęciem ochrony danych osobowych (RODO) w kontekście działalności socjalnej w jednostce, co może być przetwarzane, na jakiej podstawie i jak sprostać wymaganiom ustawy.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia działalności socjalnej w jednostce.
• Dowiedz się jakie są prawidłowe sposoby gospodarowania i wydatkowania środków w ramach funduszu socjalnego i otrzymasz cenne wskazówki w zakresie postępowania i kontroli tej działalności.
• Poznasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek i cel tworzenia Funduszu, w tym:
• Status pracodawcy jako administratora środków funduszu.
• Udział związków zawodowych i przedstawiciela pracowników.
• Działalność socjalna pracodawcy - definicja.
2. Zakres świadczeń socjalnych, w tym:
• Ograniczenia i rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.
• Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
3. Zasady udzielania świadczeń – omówienie orzecznictwa.
4. Ryzyka prawne i finansowe naruszenia zasad gospodarowania ZFŚS.
5. Zakres merytoryczny audytu ZFŚS:

• Badanie zgodności regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z obowiązującymi przepisami prawa.
• Kontrolę treści dokumentacji stosowanej w działalności socjalnej, czy wystarczająco zabezpiecza interesy pracodawcy, m.in. w zakresie udzielanych pożyczek, zasady równego traktowania pracowników, ochrony ich danych osobowych.
• Weryfikacja dokumentów przyznanych świadczeń pod kątem zgodności z regulaminem ZFŚS i przyjętego w danym roku preliminarza.
• Kontrola wykonywania szczegółowych obowiązków związanych z działalnością socjalną, m.in. W zakresie ochrony danych osobowych, archiwizacji wniosków pracowników, współpracy z zakładową organizacją związkową, itp.
6. Ocena działalności socjalnej.
7. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, sekretarze urzędów, pracownicy zajmujący się kadrami i płacami, specjaliści działów HR, członkowie komisji socjalnych w zakładzie pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Przeprowadziła liczne audyty i kontrole w obszarze działania jednostek podległych i nadzorowanych przez JST oraz spółek komunalnych na każdym szczeblu jednostki samorządu terytorialnego m.in. w następującym zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, wydatków publicznych i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego 2024 r.