• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Czas pracy kierowców samochodów osobowych

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 15 maja 2023 r. cena szkolenia wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat czasu pracy kierowców. Podczas zajęć omawiane są przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw, a także zagadnienia związane z ograniczeniami czasu pracy kierowców, aby zapewnić właściwy nadzór nad harmonogramem pracy kierowców zawodowych zatrudnionych w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy. Pojazdy osobowe i pojazdy do 3,5 tony to wiele pojazdów dostawczych, samochodów osobowych, minibusów, które są wykorzystywane w ramach obowiązków służbowych przez pracowników. Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie, w zakresie czasu pracy, zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, choć z pewnymi wyłączeniami, jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy. Na szkoleniu omówimy zagadnienia związane z obowiązkiem tworzenia rozkładu i harmonogramu czasu pracy kierowców, przesłanki do zastosowania odpowiedniej długości wypoczynku. Omówimy również wybrane systemy czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

• Przedstawienie zakresu zastosowania wobec kierowców przepisów ustawy o czasie pracy kierowców i Kodeksu pracy oraz przepisów odrębnych (np. ustawy o pracownikach samorządowych).

• Wyjaśnienie prawidłowych zapisów w regulaminie pracy dotyczących czasu pracy kierowców.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy regulując czas pracy kierowców:

 • rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
 • zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców – wyłączenia,
 • kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą,
 • do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 • odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców,
 • okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru,
 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa, okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
 •  indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy)
 • możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:

 • harmonogramy czasu pracy,
 • brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów,
 •  zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy.

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:

 • odpoczynek dobowy; czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
 • odpoczynek tygodniowy,
 • w jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek.

5. Wybrane systemy czasu pracy:

 • podstawowy system czasu pracy,
 • równoważny system czasu pracy i jego odmiany,
 • praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • limity godzin nadliczbowych kierowcy,
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

 7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty.
8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy.
9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.
10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców:

 • wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców,
 • zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta,
 • system równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów – czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

11. Podsumowanie i pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowych, kierownicy jednostek szczególnie tych w których zatrudnieni są kierowcy do poruszania się samochodami osobowymi (zakładów komunalnych, straży miejskich), kierownicy średniego szczebla odpowiedzialni za rozliczanie czasu pracy kierowców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor i współautor ponad 60 książek i trzech tysięcy artykułów z zakresu tej tematyki. Autor m.in. komentarzy do ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, książek dotyczących czasu pracy Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 5 tys. godzin szkoleniowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 maja 2023 r. cena szkolenia wynosi 399 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2024 r.