• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Zdobycie informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania.
• Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Tryby zmiany warunków umów o pracę:
• Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę: art. 91 KP, art. 231a KP.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające: wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy.
2. Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem:
• Porozumienia stron.
• Rozwiązania bez wypowiedzenia: art. 52, 53, 55 KP.
• Rozwiązania za wypowiedzeniem.
3. Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków:
• Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
- wiek przedemerytalny,
- urlop wypoczynkowy i choroba,
- kobiety w ciąży,
- pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
- działacze związkowi,
• Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem.
4. Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych - ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
• Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
• Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
• Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice.
• Odprawa pieniężna.
• Ponowne zatrudnienie.
5. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, lunch oraz przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 marca 2024 r.