• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kasa zapomogowo – pożyczkowa po zmianach w 2023 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których przeanalizujemy bieżące i problematyczne kwestie dotyczące kasy zapomogowo-pożyczkowej w 2023 r. Przedstawimy obowiązkowe zgłoszenia, pisma i druki. Omówimy zmiany statutu. Przeanalizujemy aktualne problemy związane z funkcjonowaniem KZP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach w 2023 r.
  • Omówienie zmienionych przepisów prawnych.
  • Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie ZKP.
  • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązkowe zgłoszenia, pisma i druki:
a. Zgłoszenie do GUS – wypełnianie wniosku; Wzór wniosku o nadanie REGON;
b. Pismo do związków zawodowych; Pismo do pracodawcy;
c. Polityka rachunkowości; Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.
2. Zmiany Statutu:
a. Podstawa prawna; Nazwa; Oświadczenie o RODO;
b. Uprawnienia członków; Obowiązki organów KZP;
c. Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych;
d. Poręczyciele – nowe ograniczenia; Zasady udzielenia pożyczek;
e. Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych;
f. Zasady zmiany Statutu KZP.
3. Funkcjonowanie KZP:
a. Funkcjonowanie KZP; Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania;
b. Zadłużenia członków KZP, problem praktyczny; Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
c. Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie?
d. Procedura dotycząca RODO; Dokumenty związane z ochroną danych osobowych; Zasady związane z RODO; Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.
4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
a. Sprawozdanie finansowe;
b. Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
c. Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
d. Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?
e. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
f. Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP; Zajęcia komornicze wkładów członków KZP;
g. Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
h. Organy kontrolujące KZP – kto może KZP kontrolować?
5. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP: Deklaracja przystąpienia do KZP; Wniosek o udzielenie pożyczki; Stan konta; Sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości; Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne.
6. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września 2023 r.