• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Funkcjonowanie kas zapomogowo – pożyczkowych w praktyce. Kwestie organizacyjne, finansowe, sprawozdawczość, RODO. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości. Wzory dokumentów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego 2 dniowego spotkania, ekspertki, wieloletnie trenerki szkoleń dla jst, które uzyskują bardzo dobre oceny od uczestników, zwrócą uwagę na istotne zagadnienia budzące wątpliwości i sprawiające trudności pracownikom zajmującym się prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej w instytucji.

W celu weryfikacji wiedzy oraz nabycia umiejętności praktycznego zarządzania KZP, proponujemy Państwu uczestnictwo w 2 dniowym szkoleniu, podczas którego w kompleksowy sposób omówimy wszystkie zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem KZP, począwszy od przypomnienia regulacji prawnych po zmianach przepisów, omówienia spraw organizacyjnych dot. m.in. prawidłowości zapisów w statucie KZP, ochrony danych, po kwestie finansowo- księgowe.

W pierwszym dniu skupimy się na kwestiach prawnych, drugi dzień poświęcony zostanie sprawom księgowym, prawidłowemu rozliczaniu oraz właściwej sprawozdawczości.

Dzięki zajęciom uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę i rozwieją wątpliwości, na temat tego, czy ich kasa działa prawidłowo.
 • Zweryfikują, czy ich kasa posiada obligatoryjne dokumenty tj. statut, procedury dotyczące danych osobowych, uwzględniające znowelizowane przepisy.
 • Poznają zasady dotyczące aspektów finansowo – księgowych KZP, rodzajów funduszy i ich ewidencji w urządzeniach księgowych, obowiązków pracodawcy wobec KZP.
 • Nabędą umiejętności dotyczące istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania polityki rachunkowości KZP.
 • Otrzymają obszerny materiał szkoleniowy, w tym przykładowy statut, uwzględniający zmiany nowej ustawy oraz wzory dokumentów.
 • Dowiedzą się czy właściwie:
 • realizują przepisy po nowelizacji ustawy,
 • zaktualizowali statut KZP,
 • przestrzegają przepisów o RODO,
 • prowadzą politykę rachunkowości w KZP,
 • postępują przy księgowaniu w KZP,
 • sporządzają i zatwierdzają sprawozdania finansowe.

Udział w zajęciach będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy na temat organizacyjnych oraz finansowych aspektów funkcjonowania KZP w praktyce na skutek nowelizacji ustawy w 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP.
 • Zaprezentowanie finansowych aspektów dotyczących funkcjonowania i właściwego zarządzania kasą zapomogowo- pożyczkową.
 • Omówienie i analiza statutu KZP i innych dokumentów - wskazanie krok po kroku, jak stworzyć czy też zweryfikować zapis statutu, aby był on zgodny z nowymi przepisami – praca na dokumentach (zalecane, by uczestnicy mieli podczas szkolenia swoje dokumenty, w celu możliwości konsultacji ich zapisów).
 • Przedstawienie zasad dotyczących polityki rachunkowości KZP.
 • Analiza aspektów finansowych dotyczących polityki rachunkowości oraz elementów obowiązkowych, które powinny znaleźć się w każdym z rocznych sprawozdań finansowych.
 • Zdobycie porad i wskazówek dotyczących działalności KZP po nowelizacji przepisów.
 • W części warsztatowej spotkania, podczas praktycznych zajęć, uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę, skonsultować trudne kwestie, dopytać o prawidłowość zapisów, zawartych w dokumentach swojej KZP.
 • Otrzymanie przykładowych druków dotyczących funkcjonowania KZP, w szczególności:

− Przykładowej polityki rachunkowości.
− Przykładowego planu kont z komentarzem.
− Przykładowej umowy pożyczki.
− Przykładowego wezwanie do zapłaty.
 

zwiń
rozwiń
Program

I dzień – 16 października
1. Podstawy prawne dotyczące kas zapomogowo – pożyczkowych.
2. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa- Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa; podstawy działania:

 • kto może być członkiem KZP?
 • deklaracja członkowska – omówienie praktyczne,
 • obowiązek wskazania osoby uposażonej,
 • rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców.

3. Nowe uprawnienia pracodawców, informowanie zarządu kasy, co do statusu pracownika i poręczyciela.
4. Nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej.
5. Nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej.
6. Umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę.
7. Poręczyciel – kto może nim zostać?
8. Ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych.
9. Egzekucja z wkładów członkowskich.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości, osoby rozliczające działalność Kas, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, osoby sprawujące nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

(dzień I) - Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo-pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji kultury. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych, w tym instytucji kultury. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.


(dzień II) - Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 668 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 października 2023 r.