• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. kadr w jednostce samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie będzie realizowane z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Cele

W trakcie trzydniowego kursu trener zaprezentuje zagadnienia z obszaru samorządowego prawa pracy, których znajomość pozwoli samodzielnie realizować obowiązki pracownika ds. kadr. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” w zakresie procedury związanej z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowej pragmatyki pracowniczej. Trener w trakcie kursu zwróci szczególną uwagę na zasady poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy. Na kursie zostanie przedstawiona informacja m.in. w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych, wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach, prowadzenia ewidencji czasu pracy. Uczestnik szkolenia zostanie ponadto zapoznany z zasadami udzielania urlopów pracowniczych, w tym wypoczynkowych, pozna mechanizmy naliczania urlopu wypoczynkowego na konkretnych przykładach, zdobędzie wiedzę w zakresie zwolnień okolicznościowych i zasad ich udzielania. Na kursie przedstawione zostaną również stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Na kursie przedstawione zostaną najczęściej popełniane przez pracodawców uchybienia w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Program

I. Stosunek pracy w samorządzie:
• Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
• Podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządzie: umowa o pracę, wybór, powołanie. Okres trwania stosunku pracy, kategorie pracowników, wymagania formalne.
II. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
• Zasady prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
• Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególnych stanowiskach pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do osób, które na co dzień stosują lub będą stosować przepisy prawa pracy, w szczególności: pracowników działów kadr, personalnych, prawno-organizacyjnych, kierowników nadzorujących pracę podległych pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE SZKOLENIA:
FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Jaracza 74

TERMIN SZKOLENIA:

3, 10 i 17 października 2020 r. w godzinach 09.00 – 15.30.

CENA:
959 zł netto
przy zgłoszeniu do 23 września 2020. Po 23 września 2020 1009 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do  25 września 2020 r. na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl faksem na numer 42 / 288 12 86, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74 90-242 Łódź tel. 42 307 32 38, fax: 42 288 12 86 e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

Szanowni Państwo,
Organizacja szkolenia uwzględnia aktualne wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o zaostrzonym rygorze sanitarnym.
Wprowadziliśmy i stosujemy szczegółowe wytyczne i wskazówki postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych przez nas szkoleń. Liczba uczestników szkoleń stacjonarnych została ograniczona, a układ przestrzenny sali szkoleniowej i przestrzeni wspólnych w miejscu realizacji szkolenia został zorganizowany w taki sposób by spełniał aktualne wymogi dotyczące odległości pomiędzy uczestnikami.
Do Państwa dyspozycji są środki do dezynfekcji rąk. Łazienki zostały wyposażone w płyny antybakteryjne.
W ramach przerwy kawowej każdy Uczestnik otrzyma pakiet cateringowy. Obiady serwowane są każdemu Uczestnikowi w jednorazowych opakowaniach.
Wszystkie przestrzenie takie jak: klamki i stoły dezynfekujemy na bieżąco. Wietrzymy sale szkoleniowe.
Przypominamy Państwu o obowiązku noszenia maseczek ochronnych.
Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny być zdrowe, nie powinny posiadać objawów charakterystycznych dla chorych na covid-19, nie powinny przebywać w izolacji lub wyznaczonej kwarantannie (dotyczy również członków rodzin). Poprosimy Państwa o podpisanie oświadczenia w tym zakresie (wzór oświadczenia).