• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń na listach płac

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące księgowania listy płac według przepisów obowiązujących w 2023 roku. Szanowni Państwo gorąco zapraszamy na szkolenie dotyczące naliczania indywidualnych list płac.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników zapraszamy na praktyczne zajęcia dla osób zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników.
• Przedstawienie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń.
• Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania.
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
• Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Po szkoleniu uczestnik:
- Będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów, stanowisk, interpretacji i wyroków.
- Otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia? Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczanie składników wynagrodzeń dla pracownika?
4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego?
6. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
7. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część dnia pracował i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
8. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
10. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
11. Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
13. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
14. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
15. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
16. Jak naliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
17. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
18. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
19. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 23 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2023 r.