• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy. Jak skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Przy zgłoszeniu do 4 czerwca br. promocyjna cena wynosi 729 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z opisywania i wartościowania stanowisk pracy dedykowane przede wszystkim sekretarzom JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w Webinarium na którym nasz ekspert przedstawi zagadnienia z obszaru opisywania i wartościowania stanowisk pracy oraz możliwości wykorzystania tego systemu w  samorządzie. Celem szkolenia jest wzmocnienie zasad dobrego zarządzania w samorządzie poprzez zapewnienie, że stanowiska pracy są opisywane i wartościowane w sposób sprawiedliwy i  transparentny.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Do czego służy system opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz tego w jaki sposób wdrożyć go z korzyścią dla instytucji?
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować  ten proces w urzędzie?
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy?
 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić to w samorządzie?
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową wartościować stanowiska pracy?
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie roli i znaczenia systemu opisywania i wartościowania stanowisk pracy.
 • Pokażemy, jak efektywnie wykorzystać ten system do poprawy efektywności organizacyjnej w  urzędzie.
 • Omówimy tworzenie precyzyjnych i praktycznych opisów stanowisk pracy.
 • Wyposażymy uczestników w narzędzia i metodyki do sprawiedliwego i efektywnego wartościowania stanowisk pracy.
 • Pokażemy, jak prawidłowe opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy może prowadzić do większej klarowności ról pracowników i ich satysfakcji z pracy.
 • Przeanalizujemy, jak zgodnie z metodą analityczno-punktową wartościować stanowiska pracy, z  naciskiem na zasady wartościowania oparte na przykładach służby cywilnej
 • Porozmawiamy o weryfikacji wyników oraz lokalizowaniu ewentualnych błędów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – wskazanie istoty i celu sporządzania opisów stanowisk pracy i ich wartościowania. 
2. Wykorzystanie opisów stanowisk pracy na poszczególnych płaszczyznach zarządzania zasobami ludzkimi:

a. opis a wartościowanie stanowisk pracy,
b. opis a ocena pracownika,
c. opis a sporządzanie ogłoszeń o pracę,
d. opis a prowadzenie naboru,
e. opis a indywidualny program rozwoju zawodowego,
f. opis a tworzenie struktury instytucji i ścieżek awansu.
3. Opis stanowiska pracy – zasady sporządzania:
a. poszczególne części opisu stanowiska pracy – praktyczne wskazówki,
b. najczęstsze błędy popełniane w opisach i sposoby ich unikania.
4. Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie:
a. jak uniknąć niespójności systemu opisów,
b. jak sprawić by etap opisywania stanowisk był efektywny.
5. Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie?
a. metody i cele wartościowania,
b. przebieg procesu wartościowania,
c. budowa zespołu wartościującego i zasady jego pracy,
d. wykorzystanie opisów stanowisk pracy do wartościowania.
6. Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy na przykładzie służby cywilnej?
a. zasady wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej,
b. weryfikacja wyników wartościowania,
c. jak zlokalizować ewentualne błędy w wartościowaniu,
d. określanie przedziałów punktowych.
7. Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?
a. jak analizować wyniki,
b. sposoby określania anomalii płacowych,
c. budowa wewnętrznych taryfikatorów opartych o przedziały punktowe,
d. sposoby usuwania anomalii płacowych wykrytych w wyniku procesu wartościowania.
8. Podsumowanie szkolenia. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych za kadry w danej jednostce, a także kierowników, którzy tworzą projekty opisów stanowisk pracy, członków zespołów wartościujących, do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia prawnik, na co dzień urzędnik państwowy, rzecznik prasowy i trener administracji publicznej. Od początku 2007 r. przeprowadził ponad 5700 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz trzech książek skierowanych do administracji publicznej. Współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, gdzie od 2012 roku prowadzi cyklicznie szkolenia z różnej tematyki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji, a także w szkoleniach z zakresu opisywania i wartościowania stanowisk pracy oraz ocenach okresowych w służbie cywilnej. Jest twórcą autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku. Od początku 2009 r. współpracuje z jednostkami wymiaru sprawiedliwości m.in. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Sądami Apelacyjnymi, Okręgowymi oraz sądami rejonowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 810 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 4 czerwca br. promocyjna cena wynosi 729 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2024 r.