• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

PFRON i zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Cena: 435 PLN netto/os.

UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 28 kwietnia 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów kadr szkolenie, którego przedmiotem będzie zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania wsparcia w ich zatrudnieniu w ramach PFRON nie należą do najłatwiejszych w interpretacji i stosowaniu. Podczas Webinarium podpowiemy jak sobie radzić z najczęstszymi problemami, omówimy na praktycznych przykładach wszelkie kwestie związane z odprowadzaniem składki na PFRON oraz korzystaniem z różnych form wsparcia finansowego związanego z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających:

 • sprawnie określać czy jesteś zobowiązany odprowadzać składkę na PFRON,
 • prawidłowo obliczyć wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • ustalić czy możesz starać się o jakieś formy wsparcia finansowego z PFRON,
 • zweryfikować spełnienie wymogu wykazania efektu zachęty przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
 • prawidłowo zaplanować czas pracy pracownika niepełnosprawnego,
 • ustalić od kiedy należy się niepełnosprawnemu pracownikowi urlop dodatkowy,
 • opracować sposób podejścia do problematyki dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne działania PFRON:

 • co oprócz PFRON? Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • podstawy prawne regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

2. Kiedy musimy płacić składkę na PFRON?

 • podmioty zobowiązane i zwolnienia z obowiązku zapłaty,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jego wpływ na składkę – przykłady wyliczeń,
 • obliczenie należnej składki – przykłady,
 • wpływ niektórych schorzeń na składkę,
 • obniżanie wpłat obowiązkowych na PFRON.

3. Co mogę uzyskać z PFRON i w jaki sposób?

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – od A do Z – NOWE STAWKI!
 • dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy,
 • refundacja kosztów zakupu maszyn i urządzeń,
 • inne rodzaje pomocy.

4. Jak zatrudnić osoby niepełnosprawne?

 • stopnie niepełnosprawności – jakie ma to znaczenie?
 • zatrudnienie niepełnosprawnego a RODO,
 • ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a kodeks pracy?

5. Dostosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – czy to ważne?
6. Odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowych, płacowych i księgowości w instytucjach i przedsiębiorstwach, przedsiębiorcy, menagerzy z działów HR.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy. W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 28 kwietnia 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 maja 2024 r.