• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym pracownikom wydziałów kadr i płac z zakresu zasad korekt dokumentacji płacowych i ich skutków związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, pracownikiem i zleceniobiorcą.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, osoby uczestniczące w proponowaniem szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
• Najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej.
• Procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.
Uczestnik szkolenia ma możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania dokumentacji płacowej jak również zdobywa i utrwala wiedzę związaną z korektami dokumentacji płacowej, a także poznaje aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów wobec ZUS i US oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje.
• Przedstawienie zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Po szkoleniu uczestnik:
- Będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt dokumentacji płacowej.
- Pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt wobec ZUS i US.
- Zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS i US.
- Otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno – rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
2. Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
3. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę – nowe stanowisko MF?
4. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
5. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
6. W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
7. Jak zamiana wypłaty wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy wpływa na naliczoną zaliczkę na podatek?
8. Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
9. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
10. Jak dokonać korekty w przypadku błędnego naliczenia wynagrodzenia (zawyżenie i zaniżenie wypłaty)?
11. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
12. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
13. Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
14. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt dokumentacji płacowej, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2023 r.