• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe rozliczanie szkoleń pracowniczych oraz rozliczanie kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników. Najnowsze zmiany i orzecznictwo w 2024 roku

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 26 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399  zł netto.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów kadrowych i finansowych szkolenie dotyczące rozliczania szkoleń pracowniczych oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których dowiecie się Państwo, jak w sposób kompleksowy dostosować obowiązujące w jednostce zasady do aktualnych przepisów, zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów oraz efektywnie zarządzać delegacjami i kosztami związanymi ze szkoleniami i podróżami służbowymi. Podczas zajęć zapoznamy uczestników z rozliczaniem szkoleń pracowniczych oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz z zasadami rozliczania służbowych podróży samochodem. Szkolenie ma formę warsztatową i będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z  zaznaczeniem projektowanych zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie uregulowań prawnych związanych z rozliczaniem szkoleń i podróży służbowych.
  • Zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne dokonywanie rozliczeń pracowników w zakresie szkoleń i podróży służbowych.
  • Poznanie możliwych rozwiązań dotyczących trudnych sytuacji w zakresie rozliczania szkoleń i podróży służbowych.
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podróży służbowych czy też szkoleń pracowniczych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rozliczanie szkoleń:
a. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych wprowadzone Polskim Ładem:
• Zasady stosowania ulgi na tzw. szkolnictwo wyższe.
• Szkolenia stacjonarne i on-line.
• Szkolenia obowiązkowe a dobrowolne.
• Powiązanie szkolenia z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi.
• Szkolenia innych osób niż pracownicy: zleceniobiorcy, stażyści itp.
b. Koszty szkoleń:
• Koszty dojazdu – jak rozliczać.
• Czy szkolenie jest podróżą służbową?
• Koszt szkolenia opłacony przez pracownika – zasady zwrotu.
• Wyżywienie a dieta.
• Materiały i inne wydatki związane ze szkoleniem.
c. Studia i kursy podyplomowe:
• Powiązanie kierunku studiów z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi – obecnie i w przyszłości.
• Dodatkowy urlop związany ze studiami.
• Umowa z pracownikiem – czy konieczna?
• Rodzaje kosztów związanych ze studiami i ich rozliczanie: kosztu studiów, zakwaterowania, egzaminów, itp.
• Zasady zwrotu przez pracownika poniesionych przez pracodawcę kosztów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, księgowości, osoby zajmujące się rozliczaniem pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 26 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399  zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 maja 2024 r.