• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo pracy po zmianach dla kadry kierowniczej. Czyli o czym każdy przełożony powinien wiedzieć

Zapraszamy Państwa na szkolenie z prawa pracy dedykowane przedstawicielom kadry kierowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przełom drugiego i trzeciego kwartału tego roku obfitował w liczne zmiany w prawie pracy. W lutym weszły w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości, z kolei w kwietniu przepisy o pracy zdalnej oraz przepisy implementujące dyrektywy mające na celu ułatwienie łączenie życia zawodowego z prywatnym. Pracownicy nabyli prawo do dodatkowych godzin oraz dni wolnych, mają też prawo wnioskowania o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Szkolenie ma na celu kompleksowe zaprezentowanie w ujęciu praktycznym zmian w prawie pracy, które są istotne z punktu widzenia osoby kierującej pracownikami. Zagadnienia te wraz z tematyką czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, dyscyplinowaniem pracowników są kluczowe z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. W kierowaniu pracownikami równie ważna jak umiejętności interpersonalne jest bowiem znajomość przepisów prawa pracy. Posiadanie tej wiedzy gwarantuje, że działania podejmowane przez przełożonych będą zgodne z przepisami i nie narażą zakładu pracy na odpowiedzialność cywilnoprawną lub wykroczeniową. Wiedza ta pozwala również budować wśród podwładnych wizerunek przełożonego kompetentnego, który zna przepisy prawa pracy i chętnie się tą wiedzą dzieli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie ostatnich zmian Kodeksu pracy oraz ich praktycznego zastosowania;
• Uzyskanie wiedzy w zakresie nowego uprawnienia pracowników do godzin oraz dni wolnych od pracy;
• Wyjaśnienie przez trenera zgłaszanych przez uczestników wątpliwości z obszaru prawa pracy;
• Nabycie umiejętności właściwego rozliczania czasu pracy podwładnych;
• Poznanie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego;
• Pozyskanie wzorów dokumentów przydatnych w codziennej praktyce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – na jakich zasadach przysługuje oraz czy można odmówić jego udzielenia? (wzór)
2. Nowe przerwy w pracy – kiedy pracownik nabywa do nich prawo?
3. Urlop opiekuńczy – jakich danych można żądać od pracownika w związku z jego udzieleniem, kiedy pracodawca może - a kiedy musi go udzielić? (wzór)
4. Wniosek pracownika o bardziej stabilne warunki zatrudnienia – w jaki sposób odpowiedzieć pracownikowi, aby przyczyna nie była kwestionowana przez PIP?
5. Praca zdalna okazjonalna – w jaki sposób rozliczać pracownika z wykonania powierzonych mu zadań? (wzór)
6. Wiążący wniosek uprawnionego pracownika o wykonywanie pracy zdalnej – co powinien zawierać oraz kiedy można rozpatrzyć negatywnie? (wzór)
7. Wniosek pracownika o elastyczny czas pracy – jak pogodzić potrzeby pracownika oraz zakładu pracy w sposób zgodny z nowymi przepisami? (wzór)
8. Praca pracownika w godzinach nadliczbowych – kiedy pracownik ma prawo do czasu, a kiedy do dnia wolnego? (wzory)
9. Zaległy urlop wypoczynkowy – jakie działania podjąć, aby pracownicy korzystali z niego w terminie?
10. Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów – jakie dokumenty otrzymane od pracownika należy przekazać do kadr, celem umieszczenia ich w aktach osobowych pracownika? 
11. Wliczanie szkoleń pracownika do czasu pracy po zmianach – kiedy czas szkolenia zawsze liczy się jako czas pracy?
12. Praca w godzinach nadliczbowych po zmianach – kiedy pracownik musi wyrazić zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych/w porze nocnej/ odbycie podróży służbowej?
13. Praca kierownika poza rozkładem czasu pracy – kiedy i na jakich zasadach ma prawo do rekompensaty?
14. Trzeźwość w miejscu pracy – jak powinien się zachować przełożony, gdy zachodzi podejrzenie, że pracownik jest w stanie nietrzeźwości/po użyciu alkoholu?
15. Notatki przełożonego dotyczące zachowania pracownika – jak utrwalać naruszenia w sposób zgodny z przepisami?
16. Niepożądane zachowania w miejscu pracy – jak zareagować, gdy pracownik zgłasza mobbing albo inne niepożądane zachowanie w miejscu pracy?
17. Kontrola prawa pracy przez PIP – kiedy za naruszenia prawa pracy odpowiada bezpośredni przełożony, a kiedy pracodawca?
18. Sankcje za brak stosowania nowych przepisów prawa pracy – jakie nowe wykroczenia pojawiły się w Kodeksie pracy?
19. Udzielanie i odpracowywanie wyjść prywatnych pracowników – na jakich zasadach powinno się odbywać? (wzór)
20. Dyscyplina w pracy – jakimi instrumentami dysponuje kierownik, gdy pracownik np. spóźnia się do pracy lub nie wykonuje poleceń przełożonego?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, osoby które na co dzień zarządzają personelem, w szczególności sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 22 września 2023 r.