• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jakie regulaminy i procedury powinien opracować pracodawca w 2023 roku w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników? Wzory pism.

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim pracownikom działów kadr szkolenie, którego tematem będą wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w samorządzie.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie obejmie omówienie obowiązków pracodawcy w zakresie regulacji wewnątrzzakładowych i uprawnień pracowników w związku z ostatnią nowelizacją kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i pracy zdalnej, która w części weszła w życie 21 lutego 2023 r. a w części wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. To rewolucyjne zmiany wymagają analizy, a następnie wdrożenia. Szkolenie zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie tych zmian. Atutem proponowanego Webinarium jest opracowanie i dołączenie do materiałów wzorów pism w zakresie regulaminów i innych regulacji wewnątrzzakładowych, które powinien opracować pracodawca w związku z wprowadzeniem nowych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zmian w prawie pracy dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.
• Wskazanie koniecznych do wdrożenia zmian w dokumentach wewnątrzzakładowych.
• Przedstawienie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:
- Jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną, w związku z wejściem w życie 7 kwietnia 2023 r. zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej a dalej obowiązującymi przepisami o pracy zdalnej w ustawie z 2 marca 2020 r.,
- Jakie regulacje powinien opracować pracodawca,
- Jak je powinien opracować, aby nie narazić się na zarzut ich niekompletności,
- Jakich błędów należy unikać przy opracowywaniu obowiązkowych regulacji,
- Które regulacje wymagają szczególnej uwagi przy ich opracowywaniu,
- Które regulacje mają charakter fakultatywny,
- Jaki zakres kontroli - w zakresie rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy - planowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy,
- Inne najczęściej zadawane pytania, wątpliwości w zakresie organizacji pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań on - line w trakcie szkolenia i uzyskania odpowiedzi.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym gotowych wzorów obowiązkowych regulacji, które mogą stać się inspiracją (podpowiedzią) do opracowania własnych regulacji dostosowanych do potrzeb jednostki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe zasady pracy zdalnej:
• Telepraca, a praca zdalna regulowana w ramach specustawy covidowej, - różnice i podobieństwa pracy zdalnej wg zmian do Kodeksu pracy, a telepracy i pracy zdalnej (COVID -19).
• Do kiedy obowiązuje telepraca, praca zdalna covidowa, w związku z wejściem w życie nowych regulacji w Kodeksie pracy?
• Praca hybrydowa, home office – co to znaczy?
• Od kiedy obowiązują kodeksowe przepisy dotyczące pracy zdalnej?
• Nowa definicja pracy zdalnej, czy pracownik może pracować zdalnie z zagranicy?
• Modele pracy zdalnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawcy, osoby zarządzające zakładem pracy, członkowie związków zawodowych, prawnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 maja 2023 r.