• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski pod zmianach w 2023 roku. Zajęcia praktyczne

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których przeanalizujemy kwestie dotyczące praktycznych aspektów zawierania i realizacji umów zlecenia, umów o dzieło i kontraktu menadżerskiego. Zajęcia będą skupiały się na najnowszych zmianach obowiązujących od 2023 roku, co pozwoli Państwu być na bieżąco z aktualnymi przepisami i uniknąć ewentualnych problemów wynikających z nieprawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Podczas szkolenia rozważymy realne przypadki i problemy związane z umowami cywilnoprawnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe przedstawienie i zrozumienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego.
  • Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS w obszarze umów cywilnoprawnych.
  • Poznanie nowych regulacji obowiązujących w zakresie umów od 2023 r.
  • Zrozumienie zasad opodatkowania umów cywilnoprawnych i umiejętność ich poprawnego rozliczania.
  • Omówienie optymalizacji podatkowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać dostępne ulgi podatkowe i zwolnienia, aby zminimalizować obciążenia podatkowe związane z umowami cywilnoprawnymi.
  • Pomoc w skutecznym rozliczaniu umów cywilnoprawnych, minimalizowaniu ryzyka błędów i unikaniu ewentualnych konsekwencji nieprawidłowych rozliczeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:
a. PIT-2 dla umów cywilnoprawnych – zasady wypełniania;
b. Kwota wolna od opodatkowania;
c. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu umowy a kwota wolna -= czy przysługuje?
d. Wyjaśnienia MF w odniesieniu do rozliczeń umów cywilnoprawnych;
e. Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów;
f. Koszty uzyskania przychodów  w wysokości 20% - zasady wyliczania;
g. Stawka 12% - zasady wyliczania;
h. Opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów;
i. Świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych – co podlega opodatkowaniu.
2. Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS:
a. Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
b. Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
c. Wzór zgłoszenia;
d. Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
e. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac, pracownicy działów księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 grudnia 2023 r.