• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę po zmianach przepisów

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym pracownikom wydziałów kadrowo-płacowych, z zakresu rozwiązania stosunku pracy oraz zmian zasad zatrudnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane Państwu szkolenie służy przekazaniu w praktyczny sposób, poparty przykładami, najważniejszych informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania. Program uwzględnia omówienie zmian, będących następstwem wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dyrektywa Nr 2019/1152), m.in. w zakresie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem, jak również w zakresie rozwiązywania umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.
 • Możliwość uaktualnienia wiedzy o zmiany przepisów w zakresie tematyki szkolenia. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty.
 • Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Tryby zmiany warunków umów o pracę:

 • porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP),
 • porozumienie zmieniające,
 • wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy).

2. Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • porozumienia stron,
 • rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP),
 • rozwiązania za wypowiedzeniem.

3. Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków:

 • najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
 • wiek przedemerytalny,
 • urlop wypoczynkowy i choroba,
 • kobiety w ciąży,
 • pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • działacze związkowi,
 • warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem.

4. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
 • zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice,
 • odprawa pieniężna,
 • ponowne zatrudnienie.

5. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, spółek i instytucji, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 listopada 2023 r.