• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących

Przy zgłoszeniach do 13 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Szkolenie polecamy przede wszystkim początkującym archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną kompleksowo omówione zasady prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Wiedza ta niezbędna jest na stanowisku archiwisty. Prowadząca w przystępny sposób przedstawi m.in. istotne kwestie dotyczące instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury rozliczania się z dokumentacją nieprzydatną w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie obowiązujących przepisów i procedur regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji. 
• Nabycie umiejętności w zakresie zakładania spraw, konstruowania znaku sprawy, prowadzenia dokumentacji nie tworzącej akt spraw.
• Poznanie zasad porządkowania dokumentacji i opracowania spisu zdawczo-odbiorczego.
• Uzyskanie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego. 
• Możliwość zadawania pytań oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją – podstawowa wiedza archiwalna.
2. Jak stosować instrukcję kancelaryjną i wykaz akt:

• W jaki sposób założyć i prowadzić teczkę rzeczową?
• Jak zarejestrować sprawę w spisach spraw? Co to jest sprawa?
• W jaki sposób nadać aktom znak sprawy?
• Jak prawidłowo opisać teczkę?
• Co to jest dokumentacja nie tworząca akt spraw?
3. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych/stanowisk pracy – w jaki sposób powinna zostać uporządkowana dokumentacja?
4. Spis zdawczo-odbiorczy – czym jest i jak go wypełniać? 
5. Ewidencja zasobu archiwalnego w archiwum zakładowym/składnicy akt.
6. W jaki sposób opracować spis dokumentacji przeznaczonej do brakowania?
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
(podstawowe informacje).
8. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nowych pracowników realizujących zadania archiwisty, szczególnie samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, SP ZOZ-ów, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 13 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 maja 2024 r.