• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych

Przy zgłoszeniach do 8 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną na stanowisku archiwisty. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty prawidłowego zakładania i prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz gromadzenia akt w teczkach rzeczowych. Prowadząca omówi m.in. istotne kwestie dotyczące instrukcji kancelaryjnej, porządkowania dokumentacji w komórkach organizacyjnych i w archiwum zakładowym. Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien umieć wskazać błędy w ewidencji archiwum (składnicy), skorygować środki ewidencyjne archiwum (składnicy), a także opracować spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji. Część szkolenia zostanie poświęcona problemom brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przewidziane są praktyczne ćwiczenia z tego zakresu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.
 • Pogłębienie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, instrukcji kancelaryjnej, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie uporządkowania i przejęcia akt do archiwum zakładowego (składnicy akt), przeprowadzenia procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Możliwość konsultacji ze specjalistą podczas szkolenia oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją.
 2. Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt jako narzędzia pracy archiwisty.
 3. Porządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
 4. Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy akt.
 5. Ewidencja zasobu archiwalnego (zakładanie, prowadzenie, korygowanie).
 6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione w archiwach zakładowych i składnicach akt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 24 stycznia 2024 r.